Hållbar utveckling - att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället. Det är temat för CKS jubileumskonferens då vi firar att CKS fyller 25 år. Välkommen med din anmälan till en dag med interaktion, nätverkande och givande samtal.

Den 10 mars 2022 är det dags för CKS jubileumskonferens och kommundag 2022. Konferensen hålls på Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping. 

Tema:

Hållbar utveckling - att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället 

Plats: Hus Key och Studenthuset, Campus Valla, Linköpings universitet
Förmiddagens program hålls i sal Key1, Hus Key. Efter lunch är vi i Studenthuset, se resp. workshop för lokal. 

Hitta till hus Key och Studenthuset på Campus Valla

Tid: den 10 mars 2022 ca 9.30 - 17.00. Konferensen avslutas med jubileumsmingel med lätt tilltugg.

Hållpunkter:

9.30 - 10.00  Registrering och fika, hus Key

10.00 - 10.45  Inledning med Lena Micko, fd civilminister och tidigare ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt Anders Hedeborg, ordförande i CKS

10.45 - 11.00 Paus

11.00 - 12.00  Huvudföreläsning med Jonas Frykman och Sara Gustafsson

12.00 - 13.30  Gemensam lunch på Universitetsklubben

13.45 -14.45  Parallella workshops

14.45 - 15.00  Paus

15.00 - 16.00  Parallella workshops

16.00  Dagen avslutas med jubileumsmingel och information om Studenthuset som invigdes 2019. Studenthuset har fått flera utmärkelser bland annat för sin arkitektur och för ett hållbart byggande.

Foto Magnus Johansson

Föreläsningar och workshops

11.00 - 12.00 Omställning till ett mer hållbart samhälle – i samverkan från idé till handling

Foto Rodrigo Rivas Ruiz

Jonas Frykman, strategisk rådgivare Frykman Kunskap & Analys

Jonas Frykman är statsvetare med lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete från kommuner, statliga myndigheter och SKR. Jonas utredde bland annat kommunerna och regionernas roll för genomförandet av Agenda 2030 inom ramen för sitt uppdrag i Agenda 2030-delegationen.

Sedan ett par år är Jonas ordförande för SIS kommitté för hållbara städer och samhällen och har i denna roll medverkat i framtagandet av en standard för hållbar utveckling kommuner och regioner.

Foto PETER HOLGERSSON

Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement på LiU och föreståndare på CKS. 

Sara Gustafssons forskning belyser kommunalt hållbarhetsarbete och kommuners roll för hållbar utveckling, med fokus på Agenda 2030. Sara studerar bland annat hur kommuner integrerar Agenda 2030 i sin interna styrning, men även hur de samverkar med andra lokala och regionala aktörer i strävan för en mer hållbar utveckling.

Kl. 13.45 - 14.45 Parallella workshops 1

Politisk och demokratisk hållbarhet

Den lokala representativa demokratins hållbarhet

Om workshopen: Sett över en längre tid har partierna upplevt fallande medlemstal, problem med att rekrytera kandidater till kommunalval, samt svårigheter att få förtroendevalda att stanna kvar. I denna workshop diskuterar vi den lokala demokratins rekryteringsproblem, den representativa demokratins långsiktiga hållbarhet och de förtroendevaldas villkor i sina uppdrag.

Föreläsare: Richard Öhrvall, CKS, och Johan Wänström, CKS. Kommentarer från Lena Micko, f.d. civilminister

Lokal: Kronan, plan 6, Studenthuset

Social och ekonomisk hållbarhet

God kommunal hushållning

Om workshopen: Vad menar vi med god ekonomisk hushållning? Vi diskuterar den tankemässiga utvecklingen från god ekonomisk hushållning till god kommunal hushållning, vilken inneburit ett breddat perspektiv på hushållning av resurser i en kommunal kontext.

Föreläsare: Ulf Ramberg, Lunds universitet. Följs av frågestund och allmän diskussion där även David Ekholm, Robert Jonsson och Martin Klinthäll från CKS deltar.

Lokal: Sal SH62, plan 6, Studenthuset

Hållbar samhällsplanering

Nordiska erfarenheter av Agenda 2030 på lokal nivå

Om workshopen: Kommuner pekas ut som särskilt viktiga i arbetet med Agenda 2030 och i den här sessionen får vi exempel på hur kommuner, utifrån en nordisk kontext, kan anamma denna globala agenda och översätta den till lokal praktik.

Föreläsare: Elin Slätmo, Nordregio. Följs av paneldiskussion med Sara Gustafsson, Jonas Frykman, Kerstin Söderström, projektledare Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, Yasmine Dernelid, chef för Strategisk utveckling på Åtvidabergs kommun, och Elin Slätmo.

Lokal: Sal SH63, plan 6, Studenthuset

Kl. 15.00 - 16.00 Parallella workshops 2

Politisk och demokratisk hållbarhet

Korruption: hållbarhetsmål noll

Om workshopen: Korruption utgör ett hinder för att uppnå de övriga globala målen. I denna workshop diskuterar vi varför frågan om antikorruption, opartiskhet och rättssäkerhet måste hållas vid liv även i en av världens minst korrupta stater, samt vad antikorruptionsarbete i svenska kommuner kan betyda.

Föreläsare: Gissur Ó Erlingsson, CKS och Cecilia Berglin, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Lokal: Kronan, plan 6, Studenthuset

Social och ekonomisk hållbarhet

Sociala investeringar

Om workshopen: Denna workshop problematiserar investeringsbegreppet i ett välfärdsperspektiv. Hur kan kommuner arbeta med sociala investeringar? Vilka modeller diskuteras och vad finns det för praktiska exempel på kommunalt arbete med sociala investeringar?

Föreläsare: David Ekholm, CKS, Robert Jonsson, CKS samt Yvonne Haneskog, programledare för sociala investeringar i Örebro. Martin Klinthäll från CKS deltar också.

Lokal: Sal SH62, plan 6, Studenthuset

Hållbar samhällsplanering

Energiomställning och infrastrukturförsörjning för hållbar utveckling. Vad är de kommunala strategierna?

Om workshopen: Föreläsarna presenterar resultat från forskning om kommuners strategiska planering för att hantera sitt ansvar och åtaganden inom energi och infrastruktur. Under workshopen diskuteras kommunernas egna erfarenheter av de höga förväntningar som ställs på kommuner och uppfattningar om vilken kompetens och kapacitet som krävs för att klara av olika utmaningar inom energi- och infrastrukturplanering.

Föreläsare: Ida Grundel, Dick Magnusson, Kristina Trygg, Linköpings universitet.

Lokal: Sal SH63, plan 6, Studenthuset


Kontakt