Covid-19 pandemins effekter för äldre yrkesverksamma i Sverige ur ett socialt risk- och jämlikhetsperspektiv

Lars-Christer Hydén

Projektet syftar till att förstå effekterna och konsekvenserna av Covid-19-pandemin på arbetslivet i Sverige ur ett socialt risk- och ojämlikhetsperspektiv med fokus på ålder och kön.

Coronapandemin belyser ett gigantiskt epidemiologiskt och ekonomiskt men också socialt och kulturellt globalt experiment. Sverige spelar en uppenbar roll som en systematisk avvikare i de statliga reaktionerna på pandemin med begränsade åtgärder. Inte mycket är känt om samhällets konsekvenser för individerna.

Fram till idag genomförde Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) två studier online om ålders- och könsrelaterade risker för uteslutning, diskriminering och ogynnsamhet under Covid-19-utbrottet.

Om projektet

Detta projekt syftar till att förstå riskerna för uteslutning från arbetslivet mot bakgrund av för närvarande upplevda förändringar under Covid-19-utbrottet. 

Fokus ligger på spänningen mellan normer för aktivt åldrande och definitioner av riskgrupper samt på arbetsdeltagares framtid under villkoren under Covid-19, den reviderade sysselsättningsskyddslagen, hälsovårdstjänster och relaterade diskurser.

Målet är att

a) ge en översikt över människors erfarenheter och att

b) förstå trender i krisens framsteg.

Skillnader mellan ålder, kön, sociala klasser och regioner

Förutom ålder vill vi ta itu med skillnader mellan kön, sociala klasser och regioner. Med utgångspunkt från dessa vill vi bidra till en social diskurs om risker för uteslutning, diskriminering och ogynnsamhet beroende på ålder och dess samspel med andra sociala indikatorer.

Forskningsfrågor

Strävan styrs av tre grundläggande forskningsfrågor:

  • Vilken typ av förändringar upplever människor i olika åldrar i Sverige under trycket av Covid-19-utbrottet inom arbetssituationer och förhållanden, med konsekvenser för människors liv? 
  • Hur nöjda är människor i olika åldrar med den individuella situationen under utbrottförhållandena och var ses de viktigaste svårigheterna eller eventuella bekvämligheter
  • Vilka är människors framtidsutsikter för tiden under krisen och tiden efter krisen?
 

Mer forskning om åldrande och social förändring

Kontakta oss