Design och policy

Designstudier
Foto: David Einar Nygren

Design har blivit en av de centrala kompetenserna för att driva innovation inom offentliga och privata sektorn. Design bidrar till tillväxt och anses därför vara en komponent hos innovationssystem och är en av förändringsagenterna för policy i offentlig sektor.

Design används i policyutveckling, som ett medel för att skapa högre grad av medborgarengagemang och för att förnya styrning. I system av policys påverkar olika politikområden hur olika aktörer engagerar sig med medborgarna och ibland kommer de i konflikt med varandra. En aktör förlitar sig på policies från ett område, vilka eventuellt är i konflikt med andra aktörers policy, vilket resulterar i sämre kvalitet och service.
 
Designdrivna processer, där medborgare och intressenter är involverade i att beskriva relationerna och kommunicera detta i rika visualiseringar, kan hjälpa till att lyfta upp sådana friktioner. En utmaning blir då att göra prototyper av system av policies, för att lära sig om hur policies påverkar de olika aktörerna.
 
Design som en kapacitet i innovationssystem är ett område där det finns begränsad kunskap. Kartläggning och beskrivning av vilken designkompetens och kapacitet en region har, tillsammans med det tekniska innovationssystemet, är ett första steg för att öka denna kunskap. Att hitta sätt att stödja tillväxten av design som en kapacitet i innovationssystem är svår att göra, om inte dessa kartor finns på plats.

Kontakt

Forskarskola om rättvis klimatomställning

Om avdelningen

Om institutionen