Diastolisk vänsterkammarfunktion - Beslutsstöd

Abstrakt hjärta illustration

Vi har tagit fram ett formulär som ett beslutsstöd vid bedömning av diastolisk funktion hos personer med hjärtsjukdom.

Bedömning av diastolisk vänsterkammarfunktion är en del av ekokardiografin som förändrats över tid och med nya metoders införande, och som är behäftad med en icke obetydlig inter- bedömarvariabilitet. Oavsett hur man går tillväga, handlar det om att kombinera flera eko-Dopplervariabler för en bedömning av diastolisk funktion och fyllnadstryck.

Gällande guidelines (Nagueh) ger vägledning men löser inte alla problem. En viktig aspekt är att riktlinjerna inte på ett tydligt sätt väger in att flertalet variabler vi använder i bedömningen har åldersberoende gränser för normalitet. 

Vi har konstruerat en referensvärdestabell där data från flera publikationer ingår, men huvudsakligen från Munagala et al. Med den som underlag har vi skapat detta program, som grupperar inmatade variabler som ”lågt-normalt-högt” för åldern, och med tänkbara kombinationer av dessa klassificeras den diastoliska funktionen som normal, alternativt grad I-III. Bedömningen utgår från E/A- kvot och lungvensflöde, med tillägg av E/e´ (medel av septal-lateral) och vänster förmaksstorlek eller volym. Osannolika eller klart motsägelsefulla kombinationer resulterar i utfallet ”kontrollera”. Vår rekommendation i dessa fall är att ingående variabler och mätningarnas kvalitet kontrolleras, och att man kombinerar med TI-hastighet, E-decelerationstid, IVRT mm. I vissa fall kommer det att leda till en sannolik klassificering. I andra fall får man acceptera att det inte är möjligt. 

Vår intention är att detta beslutsstöd ska vara användbart för att bedöma diastolisk funktion/fyllnadstryck hos personer med känd hjärtsjukdom, eller med symptom som gör att kardiell genes misstänks, det vill säga i analogi med algoritm ”B” i guidelines. 

Välkommen att pröva detta, och ge oss gärna återkoppling!

Formulär

Förkortningar

Figur 1 - Diastolisk funktion algoritm

Samtliga förkortningar

LAA Vänsterförmaksarea
LAV Vänsterförmaksvolym
i Indexerad för BSA
E (m/s) Tidig diastolisk mitral hastighet
A (m/s) Sen diastolisk mitral hastighet
PVs (m/s) Systolisk pulmonalis flödeshastighet
PVd (m/s) Diastolisk pulmonalis flödeshastighet
e’ S (cm/s) Tidig diastolisk myokardiell hastighet septalt
e’ L (cm/s) Tidig diastolisk myokardiell hastighet lateralt
E/A E/A kvot
E/e´ E/e’ kvot
 

Referenser

  1. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, Picard MH, Roman MJ, Seward J, Shanewise JS, Solomon SD, Spencer KT, Sutton MS, Stewart WJ, Chamber Quantification Writing G, American Society of Echocardiography's G, Standards C, and European Association of E. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005;18: 1440-1463.
  2. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, 3rd, Dokainish H, Edvardsen T, Flachskampf FA, Gillebert TC, Klein AL, Lancellotti P, Marino P, Oh JK, Alexandru Popescu B, Waggoner AD, Houston T, Oslo N, Phoenix A, Nashville T, Hamilton OC, Uppsala S, Ghent, Liege B, Cleveland O, Novara I, Rochester M, Bucharest R, and St. Louis M. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016; doi:10.1093/ehjci/jew082
  3. Munagala VK, Jacobsen SJ, Mahoney DW, Rodeheffer RJ, Bailey KR, and Redfield MM. Association of newer diastolic function parameters with age in healthy subjects: a population-based study. J Am Soc Echocardiogr 2003;16: 1049-1056.
  4. Caballero L, Kou S, Dulgheru R, Gonjilashvili N, Athanassopoulos GD, Barone D, Baroni M, Cardim N, Gomez de Diego JJ, Oliva MJ, Hagendorff A, Hristova K, Lopez T, Magne J, Martinez C, de la Morena G, Popescu BA, Penicka M, Ozyigit T, Rodrigo Carbonero JD, Salustri A, Van De Veire N, Von Bardeleben RS, Vinereanu D, Voigt JU, Zamorano JL, Bernard A, Donal E, Lang RM, Badano LP, and Lancellotti P. Echocardiographic reference ranges for normal cardiac Doppler data: results from the NORRE Study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16: 1031-1041.
  5. Gentile F, Mantero A, Lippolis A, Ornaghi M, Azzollini M, Barbier P, Beretta L, Casazza F, Corno R, Faletra F, Giagnoni E, Gualtierotti C, Lombroso S, Mattioli R, Morabito A, Pepi M, Todd S, and Pezzano A. Pulmonary venous flow velocity patterns in 143 normal subjects aged 20 to 80 years old. An echo 2D colour Doppler cooperative study. Eur Heart J 1997;18: 148-164.
  6. Dalen H, Thorstensen A, Aase SA, Ingul CB, Torp H, Vatten LJ, and Stoylen A. Segmental and global longitudinal strain and strain rate based on echocardiography of 1266 healthy individuals: the HUNT study in Norway. Eur J Echocardiogr 2010;11: 176-183, 2010.

Kontakt

Relaterad forskning

Organisation