Hjärtats adaption i aortaklaffsjukdom

Grafisk framställning av hjärtfunktion
Longitudinell vänsterkammarfunktionsbedömning med ekokardiografi – global strain

Detta kliniska forskningsprojekt fokuserar på aortaklaffsjukdomar. De orsakar vänsterkammarbelastning och till slut hjärtsvikt.

Vänsterkammaren kompenserar initialt men med tiden kan väggförtjockning, kammardilatation och fibros (bindväv) uppstå och leder till funktionsnedsättning i vänster kammare. Förfinad bedömning av förändringar i vänsterkammarfunktion och fysisk prestationsförmåga under sjukdomsförloppet, samt bindvävsbildningen som anatomiskt korrelat och dess kvantifiering kan vara prognostiskt betydelsefullt.

Studiernas syfte är att

  • kartlägga om vänsterkammarfunktionen försämras i väntan på operation hos aortaklaffsjuka och ifall detta blir bestående efter operation
  • att validera magnetresonanstomografi (MR) för bedömning av mängd och fördelning av fibros i vänsterkammaren hos aortaklaffsjuka
  • att kartlägga hur fibrosen påverkar vänsterkammarfunktion, fysisk prestationsförmåga och om den är reversibel
  • att kartlägga om konditionsträning höjer fysisk prestationsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter opererade för aortastenos.

Systolisk och diastolisk vänterkammarfunktionsbedömning med ekokardiografiSystolisk och diastolisk vänsterkammarfunktionsbedömning med ekokardiografiForskargruppens specifika kompetenser och tillgång till adekvat teknik ger förutsättningar för den unika designen där nyutvecklad MR-teknik, ekokardiografi, myokardbiopsi och funktionsvärdering, utförs på samma patienter.

Detta ger möjlighet att utvärdera samband mellan histologi, icke-invasiv visualisering och kvantifiering av fibros in vivo, bedömning av hjärtfunktion och allmän kardiopulmonell funktion samt optimering av vård före operationen och under den postoperativa rehabiliteringen.

Forskargrupp

Organisation