Cirkulation och metabolism - CircM

Viruvian man

CircM är ett gemensamt styrkeområde och forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Nätverkets syfte är att stimulera och stärka forskning inom området cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer med mål att förbättra prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom. Nätverket inkluderar forskare från både medicinska och tekniska fakulteten vid Linköpings universitet samt från Region Östergötland.

Nätverket avser att:

  1. Stimulera kontakter mellan Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter samt Region Östergötland.
  2. Koordinera, organisera och/eller stödja seminarier och minisymposier.
  3. Organisera en årlig 2-dagars konferens (”retreat”).
  4. Stödja forskningsansökningar.
  5. Stödja ett doktorandnätverk inom CircM.

 

Publikationer

Du hittar publikationer inom vårt nätverk här:

CircM Publications - Year 2020 (Länk till excel-ark från LiU)

Medlemmar

CircM består av ett 120-tal forskare från Linköpings universitet och Region Östergötland.

Klicka på respektive forskares namn för att läsa mer om dennes forskning och se vilka forskningsprojekt de är involverade i.

Medlemmar i CircM

Medlemmar i CircM Junior

Aktiviteter

Styrgrupp

Andra styrkeområden vid LiU

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Styrkeområdet för Interprofessionellt lärande och samverkan vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att LiU ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.