Cirkulation och metabolism - CircM

Viruvian man

CircM är ett gemensamt styrkeområde och forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Nätverkets syfte är att stimulera och stärka forskning inom området cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer med mål att förbättra prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom. Nätverket inkluderar forskare från både medicinska och tekniska fakulteten vid Linköpings universitet samt från Region Östergötland.

Nätverket avser att:

  1. Stimulera kontakter mellan Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter samt Region Östergötland
  2. Koordinera, organisera och/eller stödja seminarier och minisymposier
  3. Organisera en årlig 2-dagars konferens (”retreat”)
  4. Stödja forskningsansökningar
  5. Stödja ett doktorandnätverk inom CircM

 

Publikationer

Du hittar publikationer inom vårt nätverk här:

CircM Publications - Year 2020 (Länk till excel-ark från LiU)

Medlemmar

CircM består av ett 120-tal forskare från Linköping Universitet och Region Östergötland

Klicka på respektive forskares namn för att läsa mer om dennes forskning och se vilka forskningsprojekt de är involverade i.

Medlemmar i CircM

Medlemmar i CircM Junior

Aktiviteter

Styrgrupp

Andra styrkeområden vid LiU