LiU CircM

Viruvian man

LiU CircM är ett strategiskt forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Nätverkets syfte är att stimulera och stärka forskning inom området cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer med mål att förbättra prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom. Nätverket inkluderar forskare från både medicinska och tekniska fakulteten vid Linköpings universitet samt från Region Östergotland. 

Nätverkets avser att:  

  • Stimulera kontakter mellan Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter samt Region Östergötland.
  • Koordinera, organisera och/eller stödja seminarier och minisymposier initierade av styrgruppen eller andra medlemmar i nätverket. Ekonomiskt bidrag kan ges, fr a för att underlätta att bjuda in externa föreläsare.
  • Organisera en årlig 2-dagars konferens (”retreat”)
  • Stödja forskningsansökningar. Ekonomiskt bidrag kan ges till professionell scientific editing av forskningsansökningar med prioritering för större fakultetsöverbryggande projekt och yngre forskare som söker excellente medel.
  • Stödja ett doktorandnätverk inom LiU-CirCM och initiera, koordinera och organisera forskarutbildningskurser.
  • Agera idégivare till rekryteringar av nya fakultetsmedlemmar.

Kontakta oss gärna (se nedan) om ni har förslag eller frågor.

KontaktVisa/dölj innehåll

Medlemmar i nätverketVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll