DigInclude – digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

Person som skriver på tangentbord på bärbar dator..
Foto: Thor Balkhed Karin Linhardt

Digitaliseringen ställer nya krav på oss medborgare när allt fler tjänster flyttar över till nätet. Med hjälp av modern språkteknologi och maskininlärning ska svenska myndigheter få hjälp att att göra sig förstådda på nätet.

Tjänster och information på nätet måste förstås även av äldre människor, människor med läs- och skrivsvårigheter och av alla nyanlända, för att nämna några utsatta grupper. Det kan handla om kommunal information av olika slag, skolans kommunikation till föräldrar, kallelser till undersökningar, och mycket annat.
 
Projektet utgår från den utmaning som ligger i inkludering av alla medborgare i det digitala samhället vilket alltmer förutsätter fungerande tillgång till tjänster och information på internet.
 

Fakta: DigInclude

Forskningsprojektet DigInclude – digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov är tvåårigt och har en total budget på 19,4 miljoner kronor, varav Vinnova står för nära 9,3 miljoner.
 
Projektet drivs inom ramen för SICS East Swedish ICT och deltar gör, förutom LiU, Linköpings kommun, Region Östergötland, 1177 Vårdguiden och Stockholms läns landsting, samt fyra företag som alla utvecklar applikationer inom området; Fodina Language Technology, Linköping, Convertus, Uppsala, Symbolbruket, Linköping och Briteback, Norrköping.

 

Styrgrupp:

Arne Jönsson, projektledare, SICS East Swedish ICT AB
Sture Hägglund, projektkoordinator, SICS East Swedish ICT AB
Magnus Merkel, CEO Fodina Language Technology, AB
Anna Sågvall Hein, CEO Convertus AB
Erik Kanebrant, CEO Symbolbruket AB
Johan Åberg, CEO Briteback AB
Lars Hult, 1177 Vårdguiden, Stockholms läns landsting
Catarina Thuning, Linköpings kommun
Anna Bowall, Region Östergötland

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Johan Falkenjack, Marina Santini, Arne Jönsson (2016)

Relaterad forskning

Om avdelningen

Om institutionen