Presentation

Arne Jönsson är professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet.

För närvarande deltar han i ett projekt som syftar till att beskriva de utmaningar som uppstår i mötet mellan svaga läsare och olika typer av textkomplexitet. Kunskap viktig för lärare både för att kunna göra lämpliga textval till eleverna men också för att kunna fokusera undervisningen på det som är svårt. En viktig del i detta arbete rör insamlandet och analyserandet av texter skrivna på standardsvenska respektive lätt svenska. Dessa datamängder analyseras sedan med olika språkteknologiska verktyg, som ofta utvecklas inom forskargruppen.

Han ingår också i infrastruktrursatsningen SweClarin, vars syfte är att bygga upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Han var en av initiativtagarna till grundutbildningen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet och också ansvarig för utbildningen under 20 år.

Formella uppdrag

Arne Jönsson sitter bland annat i Institutet för handikappvetenskaps styrelse samt i Myndigheten för tillgängliga mediers vetenskapliga råd.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Mer om Arne Jönssons forskning Visa/dölj innehåll

Medarbetare på HCS Visa/dölj innehåll

Om avdelningen Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll