Fotografi av Arne Jönsson

Arne Jönsson

Professor emeritus, Enhetschef

Har i mer än 30 år forskat inom AI och språkteknologi, varav de sista 10 åren med fokus på teknik för ökad digital inkludering.

Presentation

Arne Jönsson är professor i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap vid Linköping universitet.

För närvarande deltar han i ett projekt som syftar till att beskriva de utmaningar som uppstår i mötet mellan svaga läsare och olika typer av textkomplexitet. Kunskap viktig för lärare både för att kunna göra lämpliga textval till eleverna men också för att kunna fokusera undervisningen på det som är svårt. En viktig del i detta arbete rör insamlandet och analyserandet av texter skrivna på standardsvenska respektive lätt svenska. Dessa datamängder analyseras sedan med olika språkteknologiska verktyg, som ofta utvecklas inom forskargruppen.

Han ingår också i infrastruktursatsningen SweClarin, vars syfte är att bygga upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Han var en av initiativtagarna till grundutbildningen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet och också ansvarig för utbildningen under 20 år.

Formella uppdrag

Arne Jönsson sitter bland annat i Institutet för handikappvetenskaps styrelse samt i Myndigheten för tillgängliga mediers vetenskapliga råd.

Publikationer

2023

Daniel Holmer, Lars Ahrenberg, Julius Monsen, Arne Jönsson, Mikael Apel, Marianna Blix Grimaldi (2023) Who said what? Speaker Identification from Anonymous Minutes of Meetings Proceedings of the 24th Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa)
Emil Graichen, Arne Jönsson (2023) Context-aware Swedish Lexical Simplification
Lars Ahrenberg, Daniel Holmer, Stefan Holmlid, Arne Jönsson (2023) Analysing changes in official use of the design concept using SweCLARIN resources Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2022 Vidare till DOI
Arne Jönsson, Subhomoy Bandyopadhyay, Svjetlana Pantic-Dragisic, Andrea Fried (2023) Analyses of information security standards on data crawled from company web sites using SweClarin resources CLARIN Annual Conference Proceedings: 2023

2022

Elsa Andersson, Arne Jönsson (2022) Methods for increasing cohesion in automatically extracted summaries of Swedish news articles

Forskningsverksamhet

Nyheter

Mer om Arne Jönssons forskning

Medarbetare på HCS

Om avdelningen

Om institutionen