Djupgående kvantitativ bildbehandling av vävnads ultrastruktur

Sub-diffusive Spatial Frequency Domain Imaging

Vi vill extrahera mer subtil, detaljerad information från levande vävnadsspridning för att undersöka cellulära och extracellulära strukturer vid sårläkning och hudcancer.

I dessa projekt utforskar vi möjligheter att utnyttja (1) rumslig frekvensdjupkänslighet, (2) spektraldjupkänslighet och (3) nya modeller för att beskriva sub-diffusiva ljus-vävnadsinteraktioner.

Alla dessa tillvägagångssätt syftar till att isolera och karakterisera vävnadsstrukturer och morfologier baserat på deras lokala spridningsegenskaper. Eftersom spridning är känslig för mikroskopiska egenskaper (t.ex. subcellulära och extracellulära strukturer,) men kan avbildas över stora synfält (cm), kan nya interpretationer uppnås i komplexa och skiktade vävnader i områden med stor sårläkningsdynamik.

Graphics showing the results of the research.

Mer information om dessa projekt finns på den engelska sidan.

 

Gruppmedlemmar

Organisation