Excen-e

Forskningsprojektet Excen-e hjälper industriföretag att bli energieffektiva.
Industridörrar fotade med värmekamera.

Bakgrund

Svensk industri bör strategiskt arbeta för ökad energi- och resurseffektivitet på en global marknad med knappare resurser. Arbetet är av stor vikt för att svensk industri ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. 

För att kunna uppnå en ökad effektivitet, spelar kalkyler och beslutsunderlag en stor roll. Rättvisande underlag är en förutsättning för att företag ska kunna fatta framgångsrika beslut kring energirelaterade investeringar. 

Kunskapen kring hur beslutsunderlagen för energiinvesteringar ser ut, är dessvärre bristfällig – både lokalt i Östergötland och i hela landet. De studier som finns, pekar på att sådana investeringar inte alltid hanteras på ett strategiskt sätt av industriföretag.

Syfte

Projekts syfte är att kvantifiera mervärden för ett antal energieffektiviseringsåtgärder från företag i Östergötlands län. 

En studie kring kostnader och nyttor avseende energirelaterade investeringar i svenska industriföretag som inte bara inbegriper direkta kostnader och direkta nyttor, utan även indirekta sådana, är av central betydelse och har inte genomförts tidigare. 

Genom att studien analyserar och lyfter fram mervärden av energirelaterade investeringar tas kunskap fram som kan resultera i att mer välgrundade investeringsbeslut fattas på strategisk nivå i företagen.

Mål

Projektets mål är att bidra till en koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion genom ökad kunskap om mervärden vid energirelaterade investeringsbedömningar.

Projektet gör det möjligt för företag i Östergötland att upp till fördubbla graden av implementering av energieffektiviseringsåtgärder. Detta leder i sin tur till direkta effekter i form av ökad grad av koldioxidneutralitet och stärkt konkurrenskraft bland länets företag.

Metod

Arbetet kommer primärt att utföras med hjälp av fallstudiemetodik och workshops med åtta deltagande små och medelstora industriföretag i Östergötlands län. 

 

Vill du delta i studien?Visa/dölj innehåll

Närliggande forskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2018

Therese Nehler, Ricardo Parra, Patrik Thollander
Implementation of energy efficiency measures in compressed air systems: barriers, drivers and non-energy benefits
Ingår i Energy Efficiency
Till publikationen 

Therese Nehler
Linking energy efficiency measures in industrial compressed air systems with non-energy benefits - A review
Ingår i Renewable & sustainable energy reviews
Till publikationen 

Therese Nehler, Patrik Thollander, Liselott Fredriksson, Sara Friberg, Tove Nordberg 
Non-energy benefits of Swedish energy efficiency policy instruments – a three-levelled perspective
Konferensbidrag
Till publikationen 

2016

Svetlana Paramonova
Re-viewing industrial energy-efficiency improvement using a widened system boundary
Doktorsavhandling
Till publikationen 

Therese Nehler
The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency: Investments and Measures
Licentiatavhandling
Till publikationen 

Therese Nehler, Josefine Rasmussen
How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry
Ingår i Journal of Cleaner Production
Till publikationen 

2014

Therese Nehler, Patrik Thollander, Maja Dahlgren, Mikael Ottosson
Including non-energy benefits in investment calculations in industry - empirical findings from Sweden
Konferensbidrag
Till publikationen 
 

FinansiärerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Närliggande verksamheterVisa/dölj innehåll