Fotografi av Elisabeth Larsson

Elisabeth Larsson

Samordnare

Administratör vid Avdelningen för energisystem.

Administration inom energisystem

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter vid Avdelningen för energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Administratör på Avdelningen för energisystem
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten
  • Administratör i Forskarskola Energisystem
  • Ombokare i Timeedit för Tekniska fakultetens kurser på IEI
  • Backup i forskarutbildningen

Jag arbetar mot denna avdelning

Forskarskola och forskningsprogram

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation