Utbildningsadministration inom energisystem

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Energisystem
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningen
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten
  • Administratör i Forskarskola Energisystem
  • Ombokare i timeedit för tekfak kurser på IEI

  • Backup i forskarutbildningen

 

Verksamheter nära mig
Visa/dölj innehåll