Projektet kommer att undersöka hur data kan användas för att stödja omställningen till klimatneutrala städer.

Städernas digitalisering skapar en mängd data som kan vara till stor nytta för att styra den urbana energiomställningen.

Beslut om infrastrukturinvesteringar, styrmedel, lokal integration av energisystem eller åtgärder för att förändra beteende kan underlättas genom dataanalys och energimodellering. Att använda dataresurser och modeller är dock ingen oproblematisk process. Data ägs ofta av olika privata företag och är känsliga ur ett integritetsperspektiv. Samtidigt är modellerna och beslutsverktygen utvecklade mer med tekniska överväganden i åtanke än behov och användbarhet.

Syfte

Syftet är att använda urbana data på ett mer reflekterande och behovsinriktat sätt för att möjliggöra informerade beslut i omställningen till klimatneutrala städer.

Genomförande

Projektet, som omfattar två doktorander, är ett samarbete mellan Linköpings universitet och KTH. LiU:s projektdel har ett samhällsvetenskapligt perspektiv medan KTH:s doktorand är inriktad mot teknik, IT och energimodellering.

Kontakt

Nyheter

Läs mer om FoES