Modig astronaut på rymdpromenaden på månen.

Inspirerat av ”uppdraget att landsätta på månen”, siktar EU:s forsknings och innovationsuppdrag på att leverera lösningar till några av världens största utmaningar. Ett huvudmission är att fram till 2030 förverkliga 100 klimatneutrala städer i Europa.

Detta projekts övergripande syfte är att undersöka och kritiskt reflektera över hur  klimatneutrala städer ska kunna förverkligas genom en kombination av smart integrerad infrastruktur och mission-oriented styrning.

Utmaningen klimatneutralitet kräver ett helhetsgrepp, ett urban metabolism angreppssätt, tillsammans med nya sätt att samverka mellan samhällsvetenskapliga och tekniska perspektiv, så att forskningen bidrar till transformeringen av de sociotekniska systemen.

Projektet kommer att resultera i ökad och fördjupad kunskap och förståelse om 1) hur smart integrerad infrastruktur och mission-oriented styrning kan kombineras; 2) hur urban metabolism angreppssätt och urban living labs kan bidra till klimatneutrala städer.

Publikationer

Shabb, K., McCormick, K., Mujkic, S., Anderberg, S. (2023). Climate City Contracts? Governing towards Climate Neutral Cities. In: K. McCormick, J. Evans, Y. Voytenko Palgan, N. Frantzeskaki (Eds.) A Research Agenda for Sustainable Cities and Communities. Edward Elgar Publishing.

Henman, J., Shabb, K., McCormick, K. (2023). Slow Emergency but Urgent Action? Exploring the impact of municipal climate emergency statements in Sweden. Urban Climate. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101575

Shabb, K., McCormick, K. (2023) Achieving 100 climate neutral cities in Europe: Investigating climate city contracts in Sweden. npj Climate. Action. https://doi.org/10.1038/s44168-023-00035-8

Shabb, K., McCormick, K., Mujkic, S., Anderberg, S., Palm, J., Carlsson A. (2022) Launching the Mission for 100 Climate Neutral Cities in Europe: Characteristics, Critiques, and Challenges. Frontiers in Sustainable Cities , https://doi.org/10.3389/frsc.2021.817804

Shabb, K., McCormick, K. (2022) Can Europe’s Climate City Contracts Shake Up Urban Climate Action? TheCityFix.

Nyheter och reportage

Online Course - Cities, Climate and Change

Utveckla dina färdigheter och kapaciteter för att uppnå klimatneutrala och hållbara städer.

Utforska onlinekursen (Lunds universitet)

City Futures - en uppmaning till handling

Kolla agendan baserat på City Futures Summit som beskriver fyra nyckelåtgärder för missions, städer, innovation och hållbarhet. Läs mer här (engelska, pdf)

Massive Urban Missions i andra medier

Navigating Missions for Climate Neutral Cities

Kontakta oss

Läs mer om FoES