Forskning

Samhällets materialflöden

Jag är en del av enheten för resurseffektiv materialanvändning och har ett brett intresse för att öka kunskapen och förståelsen om samhällets materialflöden.

Min forskning rör sig från detaljerade materialflödesanalyser där kvantitet, sammansättning och kvalitet hos olika materialflöden kartläggs utmed deras livscykler till att identifiera systemlösningar för att bevara resursvärdet hos dessa flöden. Med utgångspunkt i analyser av stadens viktigaste flöden önskar jag också bidra till förbättrad överblick och förståelse av dagens resurshanteringssystem och olika nyckelaktörers handlingsrum. Centralt för all min forskning är att analysera aktörernas möjligheter och hinder att verka för ökad resurseffektivitet och mer värdebevarande cirkulära flöden av material.

Inom forskningsområdet Cirkulär ekonomi och regional resurseffektivitet är jag idag del av tre projekt:

 • Cirkulär ekonomi på den regionala nivån – utveckling av systemlösningar för resurseffektiva återvinningssystem för plastförpackningar.
 

Publikationer

Undervisning inom resurseffektiv materialanvändning

Kort om mig

CV i korthet

Jag har erfarenhet av både forskning och myndighetsarbete inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

 • 2020 - Universitetslektor, Linköpings universitet
 • 2014 – 2020 Handläggare, Naturvårdsverket
 • 2009 – 2014 Forskare, KTH (halvtid under 2009 – 2013)
 • 2003 – 2013 Projektledare utveckling av materialflödesstatistik, Miljöräkenskaperna, SCB (halvtid under 2009 – 2013)
 • 2017 Docent i Miljöstrategisk analys med inriktning mot materialflödesanalys, KTH.
 • 2002 PhD (Teknologie Dr) Environmental Systems Analysis and Environmental Management, Linköping University.
  Titel på avhandlingen Substance Flow Analysis for Environmental Management in Local Authorities – Method Development and Context. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No 741. Linköping University. 
 • Myndighetsutbyte inom Cirkulär Ekonomi, Vinnova, juni – dec 2018.
 • Ordförande i Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för Hållbar Konsumtion och Produktion, 2017–2018.
 • Ingick i expertgruppen till SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel –så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, april 2016 - mars 2017.
 • National Reference Centre (NRC) for Sustainable consumption and production including resource use, EEA European Environment Information and Observation Network, 2014 – 2019.
 • Ledamot i Naturvårdsverkets avfallsråd, 2012 - 2014. 
 • Del av Eurostat Material Flow Accounts Task Force, 2005 - 2009 och 2012 -2013.
 

Kollegor vid enheten resurseffektiv materialanvändning

Organisation