Uppdrag

  • Doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten
  • Doktorandrepresentant i Forskarskolan Energisystems Ledningskomitté
  • Styrelsemedlem och IEI Representant, Doktorandsektionen

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning Visa/dölj innehåll

Kollegor vid enheten resurseffektiv materialanvändning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll