Presentation

Pågående och avslutade uppdrag

  • Doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten 01/2022 - 
  • Ledamot i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 08/2022 - 
  • Doktorandrepresentant i Forskarskolan Energisystems Ledningskommitté 02/2021 - 
  • Styrelsemedlem och IEI Representant, Doktorandsektionen 2021/2o22

Publikationer

Forskning

Undervisning

Undervisar i kurserna TKMJ24 Miljöteknik, TKMJ48 Hållbar Stadsutveckling och TMPS31 Hållbar Produktion. Arbetar även aktivt som handledare för examensarbeten på kandidat- (TKMJ41) och masternivå (MK_ETM). 

Kollegor vid enheten resurseffektiv materialanvändning

Organisation