Presentation

Pågående och avslutade uppdrag

  • Doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten
  • Ledamot i Institutionsstyrelsen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 
  • Doktorandrepresentant i Forskarskolan Energisystems Ledningskommitté 
  • Styrelsemedlem och IEI Representant, Doktorandsektionen 21/22

Publikationer

Forskning

Undervisning

Undervisar i kurserna TKMJ24 Miljöteknik, TKMJ48 Hållbar Stadsutveckling och TMPS31 Hållbar Produktion. Arbetar även aktivt som handledare för examensarbeten på kandidat- (TKMJ41) och masternivå (MK_ETM). 

Kollegor vid enheten resurseffektiv materialanvändning

Organisation