Enheten för funktionella material

Vi forskar på de fundamentala och praktiska aspekterna av ultra-tunna filmer och skikt.

grafiken visar samverkan mellan grafen och metallVår forskning rör tunnfilmer syntetiserade med hjälp av olika Vapor Deposition och Sputtering tekniker.

För mer information, vänligen se vår engelskspråkiga sida.

Publikationer

2023

Kontakt

Organisation