Hållbar näringsämnes- och energihantering

Ökad effektivitet och återvinning av organiskt avfall är nyckeln till livsmedelssystem

Agriculture around Linköping SwedenJordbruk i närheten av Linköping Foto Genevieve MetsonNaturresurserna är byggstenar för alla ekosystem, även i områden som domineras av människor såsom städer och bondgårdar. Att förstå var dessa resurser finns, hur de tar sig fram på våra landskap och varför vi ser dessa mönster som viktiga, är nyckeln till mer hållbar resursförvaltning.

För gruppens forskning är det av särskilt intresse att ta reda på hur man hanterar flera naturresurser på samma gång, inklusive viktiga näringsämnen som fosfor, kväve och kalium, vilka alla är viktiga gödningsmedel i våra livsmedelsproduktionssystem men kan också bli till föroreningar när de går förlorade i vattendrag. Vi vill hitta sätt att öka effektiviteten i användningen och återvinningen av näringsämnen

  1. för att minska utsläpp av växthusgaser (t.ex. främja förnybara bränslen),
  2. för att kunna anpassa livsmedelsproduktionen till klimatförändringar,
  3. för att kunna räkna in sociala och ekologiska hinder, inklusive kulturella prioriteringar och preferenser.

Våra projekt