HBTQI+ ungdomars levda erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan

Kvinna viftar med en Pride-flagga.
Cristina Moliner

Forskningsprojektet undersöker HBTQI+ ungdomars erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan och kan bidra med viktig kunskap som kan främja välbefinnande och hur skolor kan förebygga homofobisk mobbning.

Under 2023 startar ett forskningsprojekt på IBL, institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet där vi kommer att undersöka HBTQI+ ungdomars erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan.

I studien intervjuas HBTQI+ gymnasieungdomar i ålder 16-19 år om deras direkta och indirekta erfarenheter av HBTQI+ fobisk mobbning, hur de har påverkats av dessa upplevelser, vilket stöd/hjälp de upplever att de fått och vilket stöd som de anser är bäst för att motverka HBTQI+fobisk mobbning i skolan.

Vi hoppas kunna bidra med viktig kunskap inom ett område som är outforskat i Sverige. Kunskapen är viktig för att främja välbefinnande och förebygga ohälsa bland HBTQI-befolkningen i Sverige och ger viktiga insikter om hur skolor kan förebygga homofobisk mobbning.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten och finansierat av Vetenskapsrådet.

Delta i vår studie

Är du mellan 16 - 19 år och går på gymnasiet?

Vi söker deltagare till vår intervjustudie om HBTQI+ ungdomars erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan.

Vi söker dig som vill berätta om dina erfarenheter av mobbning. Med mobbning menar vi att bli negativt behandlad genom ord eller handlingar eller att bli osynliggjord och att detta hänt vid upprepade tillfällen. Vi anonymiserar alla data och ingen kommer få veta att just du deltagit.

Vi är intresserade av vilka direkta och indirekta erfarenheter du har, hur du har påverkats av dessa upplevelser, vilket stöd/hjälp du upplever att du fick när det hände och vilket stöd du tycker är bäst för att motverka HBTQI+ fobisk mobbning i skolan.

Intervjuerna sker live eller via videolänk och tar 1–2 timmar. Du deltar på egen hand eller tillsammans med någon som delar din erfarenhet. Vi kommer överens om tid och plats som passar dig.

Vill du vara med, kontakta Camilla Forsberg, forskningsledare.

Kontakt

Hjälp att rekrytera

Sprid information

Känner du någon som du tror skulle vara intresserad att delta i studien?

Du som kommer i kontakt med HBTQI+ ungdomar kan hjälpa oss att sprida information om möjligheten att delta i vår intervjustudie.

Här kan du ladda ner affisch med information om studien som går att skriva ut och sätta upp eller dela ut.

Organisation