Fotografi av Paul Horton

Paul Horton

Biträdande professor

Presentation

Mitt intresseområde inrymmer skolmobbning, skolor, maktrelationer, genus, och sexualitet. Min doktorandforskning fokuserade på skolmobbning och maktrelationer och genomfördes i den vietnamesiska hamnstaden Haiphong. Min postdoktorala forskning fokuserade på HBTQ-rättigheter och genomfördes i de vietnamesiska städerna Hanoi och Ho Chi Minh City. Mitt nuvarande forskningsfokus är att söka förståelse för hur skolmobbning är relaterat till de sociala, institutionella, kulturella och historiska sammanhangen inom vilka mobbning förekommer.

De flesta av mina publikationer återfinns i internationella tidskrifter och jag har också presenterat min forskning vid internationella konferenser i flera länder, bland annat Vietnam, Kanada, Portugal, England, Sverige, Norge och Danmark. Mina undervisningsämnen är - och har varit - skolmobbning, sociala relationer, ledarskap, pedagogisk psykologi, genus och sexualitet, barn och ungdom, kvalitativ analys, intervjuer, etnografiskt fältarbete, samt engelska som andra språk. Jag har också erfarenhet av att handleda studenter på kandidat-, master-, och doktorandnivå.

Nyheter

Publikationer

2024

Camilla Forsberg, Paul Horton, Robert Thornberg (2024) How school-built factors and organisational dimensions contribute to bodily exposure, degrading treatment and bullying in school changing rooms Sport, Education and Society Vidare till DOI

2023

Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Mobbningsarenor: en socioekologisk undersökning av skolmobbning Resultatdialog 2023, s. 60-64
Camilla Forsberg, Paul Horton (2023) Så kan lärare öka elevers trygghet på rasten Venue Vidare till DOI
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Places and spaces: exploring interconnections between school environment, resources and social relations Educational research (Windsor. Print), Vol. 65, s. 462-477 Vidare till DOI
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Juridification and judgement calls: Swedish schoolteachers' reflections on dealing with bullying, harassment, and degrading treatment Education Inquiry Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Nätverk och sociala medier

Nätverk

Friends nationella nätverk för mobbningsforskare

Sociala medier

Linkedin

ResearchGate

Academia

Relaterade forskare

Organisation