Presentation

Mitt intresseområde inrymmer skolmobbning, skolor, maktrelationer, genus, och sexualitet. Min doktorandforskning fokuserade på skolmobbning och maktrelationer och genomfördes i den vietnamesiska hamnstaden Haiphong. Min postdoktorala forskning fokuserade på HBTQ-rättigheter och genomfördes i de vietnamesiska städerna Hanoi och Ho Chi Minh City. Mitt nuvarande forskningsfokus är att söka förståelse för hur skolmobbning är relaterat till de sociala, institutionella, kulturella och historiska sammanhangen inom vilka mobbning förekommer.

De flesta av mina publikationer återfinns i internationella tidskrifter och jag har också presenterat min forskning vid internationella konferenser i flera länder, bland annat Vietnam, Kanada, Portugal, England, Sverige, Norge och Danmark. Mina undervisningsämnen är - och har varit - skolmobbning, sociala relationer, ledarskap, pedagogisk psykologi, genus och sexualitet, barn och ungdom, kvalitativ analys, intervjuer, etnografiskt fältarbete, samt engelska som andra språk. Jag har också erfarenhet av att handleda studenter på kandidat-, master-, och doktorandnivå.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Nätverk och sociala medier Visa/dölj innehåll

Nätverk

Friends nationella nätverk för mobbningsforskare

Sociala medier

Linkedin

ResearchGate

Academia

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll