Fotografi av Paul Horton

Paul Horton

Biträdande professor

Presentation

Mitt intresseområde inrymmer skolmobbning, skolor, maktrelationer, genus, och sexualitet. Min doktorandforskning fokuserade på skolmobbning och maktrelationer och genomfördes i den vietnamesiska hamnstaden Haiphong. Min postdoktorala forskning fokuserade på HBTQ-rättigheter och genomfördes i de vietnamesiska städerna Hanoi och Ho Chi Minh City. Mitt nuvarande forskningsfokus är att söka förståelse för hur skolmobbning är relaterat till de sociala, institutionella, kulturella och historiska sammanhangen inom vilka mobbning förekommer.

De flesta av mina publikationer återfinns i internationella tidskrifter och jag har också presenterat min forskning vid internationella konferenser i flera länder, bland annat Vietnam, Kanada, Portugal, England, Sverige, Norge och Danmark. Mina undervisningsämnen är - och har varit - skolmobbning, sociala relationer, ledarskap, pedagogisk psykologi, genus och sexualitet, barn och ungdom, kvalitativ analys, intervjuer, etnografiskt fältarbete, samt engelska som andra språk. Jag har också erfarenhet av att handleda studenter på kandidat-, master-, och doktorandnivå.

Nyheter

Publikationer

Forskning

Undervisning

Nätverk och sociala medier

Nätverk

Friends nationella nätverk för mobbningsforskare

Sociala medier

Linkedin

ResearchGate

Academia

Relaterade forskare

Organisation