Fotografi av Camilla Forsberg

Camilla Forsberg

Universitetslektor, Docent

Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

I vår forskargrupp fokuserar vi på olika aspekter av mobbning, till exempel olika sociala och moraliska processer som är involverade i mobbning, barn och ungas perspektiv på mobbning och åskådarbeteenden, betydelsen av skolans rumsliga och organisatoriska aspekter och homofobisk mobbning i skolan.

 Min avhandling fokuserade på elevers perspektiv på mobbning, varför det sker och hur de reagerar som åskådare till mobbning. I min postdoktorala forskning fokuserade jag hur identitetsskapande processer och normer får betydelse för mobbning och kränkningar som fenomen.

Mitt nuvarande forskningsfokus är att undersöka hur skolmobbning hänger samman med sociala, institutionella, kulturella och rumsliga sammanhang inom vilka mobbning förekommer. De kommande åren kommer jag också att utforska HBTQI+ ungdomars levda erfarenheter av homofobisk mobbning i skolan.

Undervisar blivande lärare om mobbning

Jag undervisar främst på lärarprogrammet i kurser som berör sociala relationer, mobbning, grupprocesser och värdegrundsfrågor i skolan. Undervisningen består både av seminarieledning, handledning, basgruppshandledning och föreläsningar. Framförallt sker min undervisning inom mina intresseområden som är mobbning, sociala relationer och skolans värdegrund. Jag undervisar även i kvalitativ metod med fokus på grundad teori.  

Publikationer

2023

Camilla Forsberg, Eva Hammar Chiriac, Robert Thornberg (2023) A qualitative study of Swedish pupils perspectives on supportive school climates and help-seeking Pastoral Care in Education Vidare till DOI
Camilla Forsberg, Björn Sjögren, Robert Thornberg, Jun Sung Hong, Claudio Longobardi (2023) Longitudinal reciprocal associations between student-teacher relationship quality and verbal and relational bullying victimization Social Psychology of Education Vidare till DOI
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Places and spaces: exploring interconnections between school environment, resources and social relations Educational research (Windsor. Print) Vidare till DOI
Eva Hammar Chiriac, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Teachers' perspectives on factors influencing the school climate: A constructivist grounded theory case study Cogent Education, Vol. 10, Artikel 2245171 Vidare till DOI
Robert Thornberg, Eva Hammar Chiriac, Camilla Forsberg, Linda Wänström (2023) The association between student-teacher relationship quality and school liking: A small-scale 1-year longitudinal study Cogent Education, Vol. 10, Artikel 2211466 Vidare till DOI

Nyheter

Mer om Camilla Forsberg

CV

Magisterexamen i filosofi 2008/MSc i Philosophy 2008

Nätverk

The NERA Network of Value Issues and Social Relations in Education

Forskningsgruppen för skolmobbningsforskning

Samverkan

Bullab- samverkan med Hälsouniversitetet

Samverkan med Georgia State University

Sociala medier

ResearchGate Camilla Forsberg

Academia Camilla Forsberg

Uppdrag

Koordinator för Value Issues and Social relations in Education, (nordiskt forskarnätverk inom NERA) 

Lika villkorslektor vid Utbildningsvetenskap

Redaktör i tidskriften Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics.

Ledamot i forskarutbildningsnämnden, IBL

Forskning om barn och mobbning

Relaterade forskare

Organisation