Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, talade om framtiden för AI i och utanför Sverige och Europa på institutionens jubileumskonferens i Stockholms skärgård.  

Fredrik HeintzFredrik Heintz Foto Magnus Johansson Fredrik Heinz konstaterade att ”AI är här NU”, att tekniken utvecklas mycket snabbt, och att det är en så kallad ”general purpose technology”, det vill säga en allmän teknologi som påverkar en mängd andra teknologier och en hel ekonomi, vilket i sin tur accelererar utvecklingen ännu mer.

—  Det innebär också att den blir mycket svårare att hantera, det går inte att bara att stoppa den i ett fack eller under en avdelning, utan den kommer att förändra hur vi arbetar med många saker, sade Fredrik Heintz.

Om risker

Utöver behovet av infrastruktur och politiskt ledarskap i denna utveckling, diskuterade han några risker med AI som har lyfts i debatten. En sådan risk är att AI kommer att utkonkurrera människor på diverse områden. Fredrik Heintz tror dock snarare på en framtid i vilken människor som kan använda AI effektivt kommer att konkurrera ut dem som inte kan göra detta.

 

Detsamma gäller organisationer: de som kan dra fördel av teknologin kommer förstås att ha ett stort försprång jämfört med dem som inte kan det.


— Detsamma gäller organisationer: de som kan dra fördel av teknologin kommer förstås att ha ett stort försprång jämfört med dem som inte kan det.

"Computational thinking"

Fredrik Heintz föreläser på scenFredrik Heintz Foto Magnus Johansson Mot slutet av sin presentation talade Fredrik Heintz om ”computational thinking” och dess nära relation till AI. Hur får vi människor att bli bättre på att lösa problem genom att använda datorer (computational thinking)? Hur får vi å andra sidan datorer att lösa problem mer som människor, där datorerna lär sig från hur människor löser problem (AI)? Så att det i sin tur förbättrar människors problemlösande via datorer.

— Jag tror att de största vetenskapliga genombrotten kopplat till AI inte kommer att vara inom AI i sig utan inom andra vetenskaper som använder AI som en del av sin metodik. Detta ser vi nu också hända inom en rad olika ämnen. AI-metodiken ger oss möjlighet att tackla större och mer komplexa problem jämfört med mer manuella metoder, sade Fredrik Heintz.

Han avslutade med en översikt av vad som är på gång i Europa gällande utvecklingen av en tillförlitlig AI-teknologi som uppfyller EU:s (och Sveriges) regler och lagstiftningskrav.

 

Text: Marie Beckman

 

AI vid Linköpings universitet

IDA40 Jubileumskonferens 2023