IN LIFE - självständigt liv för äldre med kognitiv nedsättning

IN LIFE är en del av ett EU-projekt som heter IN-LIFE (Innovations Actions, Horizon 2020). Samverkande parter är Linköpings universitet och DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Fokus i Sverige ligger på kommunikationsstödjande hjälpmedel för äldre personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem. Syftet är också att ta fram verktyg för att stödja socialisering och kommunikation.

Inom projektet har en portal skapats på internet där många olika tjänster, som kan vara till hjälp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras anhöriga, samlats. Portalen ska också utgöra en möjlighet för vårdgivare att söka lämpliga tjänster för de personer de har ansvar för.

Projektet ger vinster i form av ökad kunskap om kommunikativa behov för äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar, kunskap om hur man kan använda ny teknik för att underlätta deras kommunikationssituation samt kunskap om hur denna kunskap bäst implementeras.

Projektets omfattning och spridning i flera länder i Europa innebär att en stor mängd data kommer att samlas in vilket ökar generaliserbarheten av projektets resultat.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Projektgruppen i Linköping
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll