Industriella cyber-fysiska system

Studenter och lärare som löser ett expriment.

Vårt mål som forskargrupp är att vara ledande i att kunna nyttja potentialen i Industriella cyber-fysiska system (ICPS) för att skapa värde för företag, samhälle och miljö.

Vi tror att hållbarhet, resiliens och flexibilitet är avgörande drivkrafter för konkurrenskraftig produktion och att just Industriella Cyber-fysiska System (ICPS) erbjuder ett ramverk för att utveckla intelligenta, datatunga produktionssystem som kan hjälpa företag att möta framtidens utmaningar.

Många spännande och kraftfulla möjligheter skapas genom att dra nytta av de framväxande förmågorna som erbjuds av uppkopplade system, AI (Artificiell Intelligens), avancerad mekatronik och deras sammanlagda bidrag till Industri 4.0 och Industri 5.0. ICPS fångar upp dessa möjligheter väl, genom att erbjuda en ram för utveckling av intelligenta, mer autonoma och dataintensiva produktionssystem.

Om projektgruppens arbete

Forskning och utveckling

Vi arbetar med forskning på flera olika sätt inom vår forskningsgrupp. Vi satsar även på att utveckling för att förverkliga vår vision, vanligtvis i form av forskningsprojekt i samverkan med akademiska och industriella partners. I många fall arbetar vi med att testa och utveckla direkt i industrin, men vi utvecklar också mer grundläggande forskning i våra egna labb-miljöer.

Utbildning

En av våra viktigaste uppgifter att utbilda nästa generations ingenjörer och ge dem de färdigheter och kunskaper de behöver för att arbeta med, utveckla och hantera dessa komplexa system. Vi erbjuder vi en rad kurser som samlar de senaste forskningsresultaten och teknikerna inom ämnen som virtuell tillverkning, automation och tillverkningsteknik. Våra kurser är öppna för studenter inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi, Design och Produktutveckling, samt en rad internationella masterprogram och vi är stolta över att säga att vi har en sammanlagd genomströmning på över 200 studenter per år.

Men vårt arbete slutar inte vid grundutbildning - vi är även engagerade i livslångt lärande och den kompetensomställning som sker just nu.

Till exempel är vi involverade i utvecklingen inom initiativet Ingenjör4.0, som syftar till att hjälpa ingenjörer i alla karriärstadier att hålla sig uppdaterade med de senaste framstegen inom Industri 4.0/5.0 och andra ICPS-relaterade områden.

Målet med vår forskning

Vårt slutgiltiga mål är att driva positiv förändring i världen genom kraften i teknologi, och vi tror att ICPS är en av de mest lovande vägarna för att uppnå detta mål.

Vi är övertygade om at vi med vår expertis, engagemang och passion för innovation kan hjälpa till att forma framtiden för tillverkande industrier och skapa en mer hållbar, rättvis och välmående värld för alla.

Projekt

Pågående projekt där våra gruppmedlemmar varit aktiva under de senaste 10 åren

Vinnova SIP Produktion 2030 - Hållbar och flexibel automatisering av säsongsproduktion genom dynamisk resurshantering (FLAP)

Start: 2021-04-29, Slut: 2024-04-26

Roll: Projektkoordinator och forskningsledare

 

Vinnova P2030 - Ingenjör4.0 - Uppskalning av modulariserad fortbildning för yrkesverksamma

Start: 2021-11-01, Slut: 2024-10-31

Roll: Koordinator för LiU och teamleader för modulen.

 

Vinnova SIP Produktion 2030 - A cyber-physical framework to support ultra-flexible Production (ULTRA)

Start: 2021-11-15, Slut: 2024-10-31

Roll: Projektdeltagare och forskningsledare

Vinnova SIP (strategic innovation programs) PiiA (Processindustriell IT och Automation) - DAta-based Dynamic Food PRoductiOn ManAgement (AROMA)

Start: 2022-09-15, Slut: 2025-05-15

Roller: Projektkoordinator och forskningsledare

 

Vinnova / Mobility for innovation, learning and knowledge exchange for a sustainable - industry

Hidden Values in Paper and Board Mills Process Data (HiValueMill)

Start: 2022-11-18, Slut: 2023-11-17

Roller: Koordinator och ansvarig forskare

Vinnova Mobility - Enhancing competence for future Sustainable MarINE indusTry: Manufacturing system (EMINENT 2)

Start: 2022-11-18, Slut: 2022-11-17

Roll: Projektkoordinator och forskningsledare

 

Vinnova Mobility - Enhancing competence for future Sustainable MarINE indusTry: Manufacturing system (EMINENT 2)

Start: 2022-11-18, Slut: 2022-11-17

Roll: Projektkoordinator och forskningsledare

 

Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen – Going Green with Graphene

Start: March 2023, Slut: February 2025

Roll: Projektkoordinator på LiU och forskare

Avslutade projekt där våra gruppmedlemmar varit aktiva under de senaste 10 åren

FP7 Self-Learning Project- Reliable Self-Learning Production Systems Based on Context Aware Services

Start: 2009-11-01, Slut: 2013-01-31

Roll: Projektdeltagare och deltagare i forskningsteamet

 

FP7 IDEAS Project - Instantly Deployable Evolvable Assembly Systems

Start: 2010-04-01, Slut: 2013-06-30

Roll: Projektledare och teamledare för utvecklingsteamet för forskningsteamet.

 

FP7-TRANSPORT LOCOMACHS (LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures)

Start: 2012-09-01, Slut: 2016-08-31

Roll: Projektdeltagare

FP7 PRIME Project - Plug and Produce Intelligent Multi Agent Environment based on Standard Technology

Start: 2012-11-01, Slut: 2015-10-31

Roll: Deltagare i projektet och teamledare för utvecklingsteamet

 

VINNOVA SIP LIGHTer - Robotiserad produktion av strukturella kompositer (ROBUST) / Robotized manufacturing of structural composites (ROBOUST)

Start: 2015-12-11, Slut: 2017-12-11

Roll: Deltagare i projektet och forskare

INNOVAIR GF Demo

INNOVAIR NFFP6 Swe-Demo - Next generation structures, system, integrated sensors, and ATM technologies for commercial aviation market

Start: dec 2015, Slut: dec 2020

Roll: Forskare och deltar i WP Automation

 

H2020 Open dynamic Manufacturing Operating System for Smart Plug-and-Produce Automation Components

Start: 2015-10-01, Slut: 2019-10-31

Roll: Projektdeltagare och forskningsledare från LiU

 

Vinnova P2030 Civilingenjör 4.0

Start: 2017-09-15, Slut: 2021-11-30

Roll: Medlem i den tekniska rådgivande gruppen, koordinator i tekniska rådgivande gruppen, koordinator för LiU-delen, en av två forskningsledare från LiU och skapare av en modul.

 

Vinnova P2030 - Automation for Repair and Remanufacturing (ARR)

Start date: 2018-04-27, End date: 2021-01

Roll: Forskare

 

INNOVAIR SWE Demo addition, Next generation structures, system, integrated sensors, and ATM technologies for commercial aviation market

Start: 2018-2019

Roll: Forskare och deltagare i WP Automation

Vinnova SIP Produktion 2030 – Nya tjänster för tillverkande industri - Factory on Demand (FORD)

Start: 2018-11-01, Slut: 2019-06-30

Roll: Projektkoordinator och forskningsledare

 

Vinnova P2030 Civilingenjör 4.0 PLUS

Start: 2018-12-01, Slut: 2019-07-31

Roll: Projektdeltagare och forskningsledare 


Vinnova SIP PiiA - AI-stödd Produktionsplanering och Processkonfigurering baserat på data om insatsvaror (AUTOREPEAT)

Start: 2021-02-20, Slut: 2021-09-20

Roll: Projektkoordinator och forskningsledare

 

LiU SEED Money - Quality assurance and Concept drafting for automated composite layup (QUANTIFY)

Start: 2022, Slut: 2022

Roll: Forskningsledare

 

Vinnova SIP PiiA -- Reduction of Short-term Process Variations -- Root-Cause Analysis Based on Thermal Imaging Data (MiKoVa 2022)

Start: 2022-02-15, Slut: 2022-11-14

Roll: Koordinator och forskningsledare

Medlemmar i forskningsgruppen

Organisation