Fotografi av Martin Hochwallner

Martin Hochwallner

Universitetslektor

Forskning

Forskningsprojekt

HiValueMill

Dolda värden i pappers- och kartongbrukens processdata

Vinnova / Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte för en hållbar industry

Projektet pågår från 2022-11-18 till 2023-11-17

Koordinator och projektledare för forskningsprojektet

MiKoVa 2022

Minskning av korttidsprocessvariationer -- rotorsaks identifikation baserad på termografidata

Vinnova SIP PiiA -- Processindustriell IT och Automation

Projektet pågår från 2022-02-15 till 2022-11-14

Koordinator och projektledare för forskningsprojektet

QUANTITY

Quality assurance and Concept drafting for automated composite layup

LiU SEED

Projektet pågår under 2022

Forskare

 

SWEDEMO

Projektledare för forskningsprojektet från LiU

MiKoVa 2021

Minskning av korttidsprocessvariationer med hjälp av datafusion mellan process- och termografidata

Vinnova SIP PiiA -- Processindustriell IT och Automation

Projektet pågår från 2021-03-01 till 2021-11-30

Koordinator och projektledare för forskningsprojektet

LiU SEED 2021

Disassembly and Reassembly of Heavy-Duty Screw Connections in the Context of Remanufacturing Automation

LiU SEED

Projektet pågår från 2020-01-11 till 2020-12-31

Koordinator och projektledare för forskningsprojektet

ARR

Automation för Reparation och Återtillverkning

Projektet pågår från 2018-04-27 till 2021-01

Vinnova / Produktion 2030

Forskare

Publikationer

2022

Martin Hochwallner, Erik Sundin, Kerstin Johansen (2022) Automation in Remanufacturing: Applying Sealant on a Car Component Advances in Transdisciplinary Engineering, Volume 21, s. 147-158 Vidare till DOI

2020

Erik Sundin, Björn Backman, Kerstin Johansen, Martin Hochwallner, Steffen Landscheidt, Sasha Shahbazi (2020) Automation Potential in the Remanufacturing of Electric and Electronic Equipment (EEE) Proceedings of the Swedish Production Symposium (SPS-20), s. 285-296 Vidare till DOI

2019

Luis Ribeiro, Martin Hochwallner (2019) Time-related Constraints in Administration Shell Design within Cyber-physical Production Systems 2019 IEEE 17th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), s. 1564-1569 Vidare till DOI
Martin Hochwallner (2019) The Gaits of Linear Incremental Hydraulic Actuators: Digital and mixed mode hydraulic/mechanical motion PROCEEDINGS The 10th Workshop on DIGITAL FLUID POWER: DFP19

2018

Martin Hochwallner, Lie Pinto, Petter Krus (2018) Tracking Control for High-Performance Motion of a Hydraulic Infinite Linear Actuator IEEE/ASME transactions on mechatronics, Vol. 23, s. 2782-2793 Vidare till DOI

Strategiskt innovationsprogram

Minskning av korttidsprocessvariationer med hjälp av datafusion mellan process- och termografidata. Strategiskt innovationsprogram PiiA, Processindustriell IT och Automation. Projektfilmen visades under PiiA Summit 2021.

 

Nyheter

Kollegor

Organisation