Fotografi av Marie Jonsson

Marie Jonsson

Universitetslektor

Vi lever i en tid där ny teknik snabbt blir till innovation. Min drivkraft är att se stark tillverkningsindustri bli starkare. Det betyder att framtidens ingenjörer ska ha de verktyg och kunskap de behöver, och att vår forskning ska ligga i framkant.

Presentation

Jag har jobbat i alla delar av det tillverkande företaget, som operatör, produktionstekniker till projektledare för ett storskaligt Industri 4.0-projekt. Dessutom har jag arbetat i stora delar i innovationskedjan, från företagssektorn, till instituten och nu på universitetet. Jag tar med mig det industriella nyttoperspektivet och det akademiska i både undervisning och i min forskning. Min huvudfokus är Flexibilitet, Industri 4.0 och Automation, som verktyg för effektivitet i tillverkande system.

Flexibilitet, Industri 4.0 och Automation

Mass-kustomisering, allt kortare produktlivscykler, återtillverkning och återvinning driver behovet av effektiv flexibilitet i det tillverkande systemet. Flexibiliteten kan innebära att man behöver ställa om sin tillverkningscell mellan olika produkter, eller att man snabbt behöver introducera en ny produkt till marknaden och därmed behöver snabbt rampa upp tillverkningen av den. Eller så vill ett företag återtillverka produkter som är på väg att kasseras och därmed behöver hantera en väldigt varierad produktflora i sitt produktionssystem. Dessutom behöver man kunna göra detta med så lite resurser som möjligt - både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att kunna vara konkurrenskraftig. Detta gör att allt fler företag tittar mot robotisering och automation, och på att kunna nyttja den data som genereras för att ta faktagrundade beslut, gärna i realtid, eller för att göra prognoser eller scenarioanalyser för framtiden.

Tekniken, tillverkningsmetoderna, organisationen och människorna samt processer och IT-system måste jobba ihop för att uppnå den flexibilitet som behövs utan att investerings- eller driftskostnaderna blir för stora. Allt billigare sensorer, kommunikations- och teknikstandarder, mer beräkningskapacitet och billigare datalagring, öppnare och mer modulär automation, samt samverkande människa-robotsystem kan tillsammans möjliggöra detta. I min forskning fokuserar jag på de tekniska möjliggörarna, men arbetar även med min erfarenhet av tillverkande system, robotik och automation tillsammans med kollegor för att fånga det holistiska perspektivet. Speciellt intresserad är jag av Industri 4.0, automation och möjligheten att nyttja data för ökad transparens och beslutsstöd inom tillverkning.  I nästa generations tillverkande system kommer data vara nyckeln, och företag kommer behöva arbeta proaktivt och standardiserat med detta genom hela produktens- och produktionssystemets livscykel. 

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2013

2012

2011

Forskning Visa/dölj innehåll

Utbildning i produktion och produktionssystem Visa/dölj innehåll

Våra utbildningar och kurser fokuserar på att länka samman produktionsteknik, tillverkningsprocesser, ingenjörsmetoder med ledningssystem, mjukvarusystem etcetera så att studenten får en komplett förståelse av det tillverkande systemet. 

Syftet är att stödja framtidens ingenjör, som behöver en annorlunda verktygslåda än tidigare ingenjörer. Hon/Han behöver vara nyfiken, villig att lära nytt, öppen för att samarbeta med personer från andra verksamhetsområden, men hon/han måste ändå vara expert på tillverkningsrelaterade frågor. Dessutom, eftersom hårdvara såsom maskiner, robotar, sensorer etc. blir alltmer integrerade med mjukvara så måste framtidens ingenjör också förstå programmering, integration och mjukvarusystem.

Jag undervisar i produktionsteknik, produktionssystem och produktionsutveckling och handleder och examinerar studentprojekt och examensarbeten för:

  • Maskinteknik (M)
  • Design och produktutveckling (DPU)
  • Industriell ekonomi (I)

Organisation Visa/dölj innehåll