Bidra till att öka andelen externa medel på IEI

I min roll som senior researcher har jag två olika uppdrag på IEI. Jag bedriver forskning angående utveckling och drift av hållbara smarta industriella produktionssystem. Jag bidrar även med mitt stöd till dem som söker forskningsmedel. Målet är att IEI i ska få in mer pengar till forskning.

Från början fokuserade min forskning på utveckling och drift av komplexa smarta produktionssystem men forskningen utvidgades tidigt till att även omfatta tillverkningens roll för området cirkuläret. Cirkuläret är en viktig komponent för att kunna uppnå en hållbar utveckling.

Min forskning inriktas främst mot återtillverkning (Remanufacturing) och integrerade produkt-tjänstesystem. Forskningen inkluderar även områden som kopplingen mellan tillverkning/återtillverkning och produktkonstruktion/-utformning, detta inklusive designvetenskap och Design for Manufacturing and Assembly (DFM/A) samt Design for Remanufacturing (DFRem)

I min roll som senior Researcher ska jag även bidra till att andelen externa forskningsmedel totalt sett på IEI ska öka. Konkret innebär det aktiviteter som dels är ett direkt stöd till specifika avdelningar, dels gemensamma aktiviteter på IEI som bidrar till en forskningsmässig samverkan mellan olika avdelningar.

Mina arbetsuppgifter består i denna roll av att:

 • Vara ett stöd till avdelningschefer i deras arbete att stärka avdelningens "ansökningskultur"  (har sin grund i projektet "God ansökningskultur" som genomfördes under 2022).
 • Skapa plattformar på IEI för forskare att mötas, t.ex. inför utlysningar från större forskningsfinansiärer.
 • Bevaka utlysningar från de största forskningsfinansiärerna av intresse för IEI.
 • Stödja arbetet med ansökningar om externa forskningsmedel inom avdelningarna och satsningar som är intressanta för IEI (projekt, program, plattformar eller centrum).
 • Arbeta aktivt för att IEI ska kunna vara med i kommande Impact Innovation program.

Utöver detta ska jag med min erfarenhet vara ett stöd vid förhandsgranskning av projektansökningar och projektidéer om forskare så önskar, samt vid behov vara bollplank till yngre forskare. Här ingår att hjälpa till med att koppla ihop projektansökningar med andra lämpliga förhandsgranskare på IEI.

Alla är mycket välkomna att kontakta mig om man vill ha stöd, råd eller har synpunkter med anledning av ovanstående punkter.

Övriga uppdrag

Tidigare uppdrag vid LiU

 • Proprefekt för IEI
 • Avdelningschef för Industriell produktion

Uppdrag utanför LiU

Jag är en av grundarna till Svenska Produktionsakademien och var under en period dess ordförande, idag är jag medlem i dess presidium.

Jag har varit aktiv i skapandet och driften av ett flertal större svenska forskningsprogram som exempelvis PROPER, ProViking och Produktion2030.

Styrelseengagemang

Jag är eller har varit engagerad i följande styrelser:

 • Svenskt Monteringsforum
 • EPROPER
 • Produktionslyftet
 • IEI, LiU.

Publikationer

2018

2017

2016

Kollegor

Nyheter

Organisation