Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad undervisning för vårdprofessionerna (SIMIPL)

Fullskalesimulering för interprofessionella team
Fullskalesimulering för interprofessionella team

SIMIPL är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Karolinska institutet och Göteborgs universitet. 

Vårt huvudsakliga fokus är att utveckla kunskapen om hur interprofessionellt samarbete i sjukvårdsteam kan utvecklas och tränas genom simuleringsbaserade inlärningsmiljöer.

Vi tittar på faktorer som hur utbildning av studenter och professionella vårdgivare i realistiska miljöer kan bidra till utvecklingen av de kompetenser som behövs för interprofessionell kommunikation i situationer som kräver snabba beslut, kritiska för patientens säkerhet och välmående.

Finansiär

Studien pågick 2013-2016 med stöd från Vetenskapsrådet

Delprojekt

Samarbetspartners

Forskare

Publikationer

Linköpings universitet

Abrandt Dahlgren, M., Fenwick, T. & Hopwood, N. (2016). Theorising simulation in higher education: difficulty for learners as an emergent phenomenon. Teaching in Higher Education, 21(6), 613-627.

Nyström, S., Dahlberg, J., Edelbring, S., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2016a). Debriefing practices in interprofessional simulation with students: A sociomaterial perspective. BMC Medical education. 16 (148), 1-8.

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2016b). Enacting simulation: A sociomaterial perspective on students’ interprofessional collaboration. Journal of interprofessional care. 30(4), 441-447.

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H. & Abrandt Dahlgren, M. (2016c). Observing of interprofessional collaboration in simulation: A socio-material approach. Journal of interprofessional care. 30(6), 710-716

Nyström, S., Dahlberg, J., Edelbring, S., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2017). Continuing professional development: The pedagogical practice of interprofessional simulation in healthcare. Studies in continuing Education. 39 (3). 303-319. 

Konferensbidrag

Nyström, S., Dahlberg, J., Edelbring, S., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2016, 8-11 Sep). Professional learning through simulation. New wine in old wineskins? Paper presentation på ESREA 2016: 8th Triennial European Research Conference, Maynooth, Irland.

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2015, 10 – 14 Jan). From ‘there’ to ‘here’ to ‘elsewhere’: Enacting debriefing in interprofessional medical education simulation. Poster presentation vid 15th International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH 2015), New Orleans, Louisiana, USA.

Nyström, S., Dahlberg, J., Edelbring, S., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2015, 9-11 Dec). Simulating interprofessional collaboration in health care: new wine in old wineskins? Paper presented at the 9th International Conference on Researching Work and Learning, Singapore.

Dahlberg, J., Nyström, S., Edelbring, S., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2015, 9-11 Dec). Debriefing of interprofessional learning through simulation of health care work: structure as enabler or constraint? Paper presented at the 9th International Conference on Researching Work and Learning, Singapore.

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M.  (2015, 19 mars). Forskning i Interprofessionellt lärande och simulering. Presentation på KlinSim 2015, Göteborg. 

Nyström, S., Dahlberg, J., Hult, H., & Abrandt Dahlgren, M. (2014, 25-27 June). Crossing locations of enacting and observing simulations: ways of constructing interprofessional learning. Paper presented at the Second International ProPEL conference 'Professional Matters: Materialities and Virtualities of Professional Learning', Stirling, UK.

Köpsen, S. & Nyström, S. (2013, 19-22 June). Professional practices: Supervision and learning for future forensic experts. Paper presentation vid RWL8 - 8th International Conference on Researching Work and Learning, University of Stirling, UK.

 

Göteborgs universitet

Johansson, E., Lindwall, O., & Rystedt, H. (2017). Experiences, appearances, and interprofessional training: The instructional use of video in post-simulation debriefings. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 12(1), p. 91–112.

Oxelmark, L., Nordahl Amorøe, T., Carlzon, L., & Rystedt, H. (2017). Students’ understanding of teamwork and professional roles after interprofessional simulation—a qualitative analysis. Advances in Simulation, 2(8), DOI 10.1186/s41077-017-0041-6

Konferensbidrag:

Olausson, S., Nordahl-Amoröe, T., Johansson, E., Rystedt, H., & Carlzon, L. (2016, June). Flexible use of video-clips in debriefing from research to development of practices. Workshop at the 22nd Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, June 2016, Lisbon, Portugal

Nordahl-Amoröe, T., Oxelmark, L., Carlzon, L. & Rystedt, H. (2016, June). What´s behind ”GREAT!”? – A qualitative analysis of the ratings on simulation-based interprofessional learning. Paper presented at the 22nd Annual Meeting of Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, June 2016, Lisbon, Portugal

Johansson, E. ; Rystedt, H. ; Lindwall, O. (2014). Contrasting recollections with video in post-simulation debriefings. 4th International Conference on Conversation Analysis 2014, Los Angeles, USA.

Johansson, E., Lindwall, O., & Rystedt, H. (2016). Third-position perspective on one’s own conduct: 
A video-study of video use in debriefings. Medicine Meets Virtual Reality 2016, Los Angeles, USA.

Karolinska Institutet

Poster presentationer

Escher, C., Hedman, L., Meurling, L., Creutzfeldt, J. & Felländer-Tsai, L. (2014). Patient safety attitudes motivates to teamtraining. Poster presentation Behaviour sciences applied to surgery and acute care settings - BSAS London 2014

Escher, C., Meurling, L., Creutzfeldt. J., Kjellin, A. & Felländer-Tsai, L. (2015). Time to verbalize diagnosis correlates to clinical performance in simulator based teamwork training. Poster presentation Behaviour sciences applied to surgery and acute care settings - BSAS Bonn 2015 

Escher, C., Kjellin, A., Hedman, L., Meurling, L., Creutzfeldt. J., Rystedt, H. & & Felländer-Tsai, L. (2015). Motivation and patient safety attitudes in hybrid simulator based teamwork training for OR teams. Poster presentation Behaviour sciences applied to surgery and acute care settings - BSAS Bonn 2015

Muntliga presentationer:

Escher, C., Meurling, L., Creutzfeldt. J., Rystedt, H., Abrandt Dahlgren, M. & Felländer-Tsai, L. (2016). To visualize the invisible in simulator based teamwork training. Oral presentation at a symposium at Medicine meets virtual reality (MMVR), Los Angeles 2016

Escher, C., Meurling, L., Creutzfeldt. J., Kjellin, A. & Felländer-Tsai, L. (2015). Crew resource management goals correlate to clinical performance in simulatorbased teamwork training for medical students. Oral presentation SESAM Belfast 2015

 

Organisation