Forskning inom medicinsk pedagogik

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning

Min forskning inom medicinsk pedagogik handlar om lärande inom högre utbildning med särskild inriktning mot professionsutbildningarna vid medicinska fakulteten på LiU, samt yrkesverksamma praktiker inom hälso- och sjukvården.

Vid LiU breddar vi begreppet till att involvera alla lärandesituationer; t.ex. interprofessionellt lärande, simuleringsbaserad utbildning och patienters lärande i sjukvården.

Min bakgrund

Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet sen 2012.

Min forskningsbakgrund innefattar även vuxnas lärande och det universitetspedagogiska fältet. Där har jag utifrån ett didaktiskt perspektiv och med kvalitativa metoder ägnat mig åt studier av den högre utbildningens förutsättningar, förlopp och effekter på lärandet, både i ett vidare sammanhang och specifikt inriktat mot problembaserat lärande i olika akademiska sammanhang. Jag har också i olika internationella samarbeten studerat studenters syn på relevansen och ändamålsenligheten hos högre utbildning i relation till arbetslivets krav.

Forskning

Samarbetspartners

Om mig

Undervisning

  • Pedagogik på Grundutbildningsnivå inom Interprofessionellt lärande (IPL) 
  • Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap
  • Doktorandseminarier inom medicinsk pedagogik

Publikationer

Senaste publikationer

2018

Samuel Edelbring, Madeleine Abrandt Dahlgren, Desiree Wiegleb Edstrom

Characteristics of two questionnaires used to assess interprofessional learning: psychometrics and expert panel evaluations

Ingår i BMC Medical Education

Artikel i tidskrift

Annika Lindh Falk, Håkan Hult, Mats Hammar, Nick Hopwood, Madeleine Abrandt Dahlgren

Nursing assistants mattersAn ethnographic study of knowledge sharing in interprofessional practice

Ingår i Nursing Inquiry

Artikel i tidskrift

Susanne Kvarnström, Eva Jangland, Madeleine Abrandt Dahlgren

Introducing the nurse practitioner into the surgical ward: an ethnographic study of interprofessional teamwork practice

Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Organisation