Fotografi av Madeleine Abrandt Dahlgren

Madeleine Abrandt Dahlgren

Professor

Spetsforskning inom medicinsk pedagogik - ett bredare perspektiv där allt lärande inom både utbildning och inom hälso- och sjukvården studeras. Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid LiU. 

Forskning inom medicinsk pedagogik

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning

Min forskning inom medicinsk pedagogik handlar om lärande inom högre utbildning med särskild inriktning mot professionsutbildningarna vid medicinska fakulteten på LiU, samt yrkesverksamma praktiker inom hälso- och sjukvården.

Vid LiU breddar vi begreppet till att involvera alla lärandesituationer; t.ex. interprofessionellt lärande, simuleringsbaserad utbildning och patienters lärande i sjukvården.

Min bakgrund

Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet sen 2012.

Min forskningsbakgrund innefattar även vuxnas lärande och det universitetspedagogiska fältet. Där har jag utifrån ett didaktiskt perspektiv och med kvalitativa metoder ägnat mig åt studier av den högre utbildningens förutsättningar, förlopp och effekter på lärandet, både i ett vidare sammanhang och specifikt inriktat mot problembaserat lärande i olika akademiska sammanhang. Jag har också i olika internationella samarbeten studerat studenters syn på relevansen och ändamålsenligheten hos högre utbildning i relation till arbetslivets krav.

Om mig

Andra samarbetspartners

  • The international network on Professional Practice, Education and Learning (ProPEL), co-ordinated via Stirling University
  • The Centre for research in Learning and Change, at University of Technology Sydney 

Undervisning

  • Pedagogik på Grundutbildningsnivå inom Interprofessionellt lärande (IPL) 
  • Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap
  • Doktorandseminarier inom medicinsk pedagogik

Publikationer

2024

Catrine Buck Jensen, Anita Iversen, Madeleine Abrandt Dahlgren, Bente Norbye (2024) "Everyone who wants to can practice on me"- a qualitative study of patients' view on health profession students' learning in an interprofessional clinical placement BMC Medical Education, Vol. 24, Artikel 255 Vidare till DOI

2023

Caroline Lilliecreutz, Anna-Clara Spetz Holm, Madeleine Abrandt Dahlgren, Marie Blomberg (2023) Student-led clinic cervical cancer screening-medical students views on progression of learning, quality of Pap smears and women s experiences of the visit - a mixed methods study BMC Medical Education, Vol. 23, Artikel 218 Vidare till DOI
Catrine Buck Jensen, Bente Norbye, Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Iversen (2023) Getting real in interprofessional clinical placements: patient-centeredness in student teams collaborative learning Advances in Health Sciences Education, Vol. 28, s. 687-703 Vidare till DOI
Tove Törnqvist, Mattias Ekstedt, Sally Wiggins Young, Madeleine Abrandt Dahlgren (2023) Connecting knowledge: First-year health care students learning in early interprofessional tutorials Journal of Interprofessional Care, Vol. 37, s. 758-766 Vidare till DOI

2022

Tove Törnqvist, Pia Tingström, Annika Lindh, Madeleine Abrandt Dahlgren (2022) Students' Interprofessional Collaboration in Clinical Practice: Ways of Organizing the Patient Encounter Professions & Professionalism, Vol. 11 Vidare till DOI

Forskning

Samarbetspartners

Kollegor

Organisation

Nyheter