Forskning inom medicinsk pedagogik

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning

Min forskning inom medicinsk pedagogik handlar om lärande inom högre utbildning med särskild inriktning mot professionsutbildningarna vid medicinska fakulteten på LiU, samt yrkesverksamma praktiker inom hälso- och sjukvården.

Vid LiU breddar vi begreppet till att involvera alla lärandesituationer; t.ex. interprofessionellt lärande, simuleringsbaserad utbildning och patienters lärande i sjukvården.

Min bakgrund

Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet sen 2012.

Min forskningsbakgrund innefattar även vuxnas lärande och det universitetspedagogiska fältet. Där har jag utifrån ett didaktiskt perspektiv och med kvalitativa metoder ägnat mig åt studier av den högre utbildningens förutsättningar, förlopp och effekter på lärandet, både i ett vidare sammanhang och specifikt inriktat mot problembaserat lärande i olika akademiska sammanhang. Jag har också i olika internationella samarbeten studerat studenters syn på relevansen och ändamålsenligheten hos högre utbildning i relation till arbetslivets krav.

Forskning

Samarbetspartners

Om mig

Undervisning

  • Pedagogik på Grundutbildningsnivå inom Interprofessionellt lärande (IPL) 
  • Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap
  • Doktorandseminarier inom medicinsk pedagogik

Publikationer

Senaste publikationer

2017

Bridget C. OBrien, Judith Warren Little, Maria Wamsley, Joseph G. Cook, Patrick Yuan, Josette Rivera, Anna T. Cianciolo, Madeleine Abrandt Dahlgren, Stella L. Ng, Kristina L. Stillsmoking

Emergent is Authentic: A Sociomaterial Perspective on Simulation-Enhanced Interprofessional Education

Ingår i Teaching and learning in medicine

Artikel i tidskrift

Karin Thörne, Boel Andersson-Gare, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren

Co-Producing Interprofessional Round Work: Designing Spaces for Patient Partnership

Ingår i Quality Management in Health Care

Artikel i tidskrift

Sofia Nyström, Johanna Gustavsson, Samuel Edelbring, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren

Continuing professional development: pedagogical practices of interprofessional simulation in health care

Ingår i Studies in Continuing Education

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Organisation