Fotografi av Madeleine Abrandt Dahlgren

Madeleine Abrandt Dahlgren

Professor

Spetsforskning inom medicinsk pedagogik - ett bredare perspektiv där allt lärande inom både utbildning och inom hälso- och sjukvården studeras. Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid LiU. 

Forskning inom medicinsk pedagogik

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning

Min forskning inom medicinsk pedagogik handlar om lärande inom högre utbildning med särskild inriktning mot professionsutbildningarna vid medicinska fakulteten på LiU, samt yrkesverksamma praktiker inom hälso- och sjukvården.

Vid LiU breddar vi begreppet till att involvera alla lärandesituationer; t.ex. interprofessionellt lärande, simuleringsbaserad utbildning och patienters lärande i sjukvården.

Min bakgrund

Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet sen 2012.

Min forskningsbakgrund innefattar även vuxnas lärande och det universitetspedagogiska fältet. Där har jag utifrån ett didaktiskt perspektiv och med kvalitativa metoder ägnat mig åt studier av den högre utbildningens förutsättningar, förlopp och effekter på lärandet, både i ett vidare sammanhang och specifikt inriktat mot problembaserat lärande i olika akademiska sammanhang. Jag har också i olika internationella samarbeten studerat studenters syn på relevansen och ändamålsenligheten hos högre utbildning i relation till arbetslivets krav.

Om mig

Andra samarbetspartners

  • The international network on Professional Practice, Education and Learning (ProPEL), co-ordinated via Stirling University
  • The Centre for research in Learning and Change, at University of Technology Sydney 

Undervisning

  • Pedagogik på Grundutbildningsnivå inom Interprofessionellt lärande (IPL) 
  • Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap
  • Doktorandseminarier inom medicinsk pedagogik

Publikationer

2023

2022

Forskning

Samarbetspartners

Kollegor

Organisation

Nyheter