Forskning inom medicinsk pedagogik

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad utbildning

Min forskning inom medicinsk pedagogik handlar om lärande inom högre utbildning med särskild inriktning mot professionsutbildningarna vid medicinska fakulteten på LiU, samt yrkesverksamma praktiker inom hälso- och sjukvården.

Vid LiU breddar vi begreppet till att involvera alla lärandesituationer; t.ex. interprofessionellt lärande, simuleringsbaserad utbildning och patienters lärande i sjukvården.

Min bakgrund

Jag är forskningsledare och ämnesföreträdare för ämnet Medicinsk pedagogik vid Linköpings universitet sen 2012.

Min forskningsbakgrund innefattar även vuxnas lärande och det universitetspedagogiska fältet. Där har jag utifrån ett didaktiskt perspektiv och med kvalitativa metoder ägnat mig åt studier av den högre utbildningens förutsättningar, förlopp och effekter på lärandet, både i ett vidare sammanhang och specifikt inriktat mot problembaserat lärande i olika akademiska sammanhang. Jag har också i olika internationella samarbeten studerat studenters syn på relevansen och ändamålsenligheten hos högre utbildning i relation till arbetslivets krav.

Forskning

Samarbetspartners

Om mig

Undervisning

  • Pedagogik på Grundutbildningsnivå inom Interprofessionellt lärande (IPL) 
  • Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap
  • Doktorandseminarier inom medicinsk pedagogik

Publikationer

Senaste publikationer

2018

Ursula Reichenpfader, Anette Wickström, Per Nilsen, Madeleine Abrandt Dahlgren, Siw Carlfjord

Medi(c)ation work in the emergency department: Making standardized practice work

Ingår i Professions & Professionalism

Artikel i tidskrift

Ursula Reichenpfader, Anette Wickström, Madeleine Abrandt Dahlgren, Per Nilsen, Siw Carlfjord

Our surgeons want this to be short and simple: practices of in-hospital medication review as coordinated sociomaterial actions

Ingår i Studies in Continuing Education

Artikel i tidskrift

Samuel Edelbring, Madeleine Abrandt Dahlgren, Desiree Wiegleb Edstrom

Characteristics of two questionnaires used to assess interprofessional learning: psychometrics and expert panel evaluations

Ingår i BMC Medical Education

Artikel i tidskrift

Medarbetare

Organisation