Konstruktion för tillverkning och återtillverkning

Demontering av datorer hos Fujitsu, Japan
Demontering av datorer hos Fujitsu, Japan. Foto: Erik Sundin

Forskare vid Linköpings universitet forskar på metoder och system för tillverkning och återtillverkning. Kunskaper om samspelet mellan produktens konstruktion och produktionsprocessen och produktionssystemets utformning är centrala i vår forskning.

Den globala konkurrensen ställer stora krav på att produktionskostnaderna kan sänkas. Produkterna måste ges en konstruktion och utformning som förenklar produktionen utan att det går ut över produktens funktion. Detta benämns ofta Design for Manufacturing (DFM). Vi arbetar inte bara med DFM utan även vidareutvecklar vår generella kompetens inom området för att kunna arbeta med metoder som är fokuserade på någon speciell typ av tillverkning eller aspekt. Det kan röra sig om montering, återtillverkning eller demontering samt numera även exempelvis aspekter som service/reparation/underhåll.

Vår forskning syftar till att utveckla metoder för hur tillverkande företag bör utforma sina produkter för tillverkning och återtillverkning. Att stödja konstruktörers framtagning av produkter som är bra ur ett livscykelperspektiv är vital för att kunna förbättra nästa generation av produkter.

Konstruktion för återtillverkning

En konstruktion medverkar ofta till att produkten får en lägre produktionskostnad, produktionen kan snabbare komma upp i full produktionstakt och kvaliteten förbättras. Men få produkter är idag utformade för återtillverkning. Att skaffa kunskaper om vilken information som behövs för att få produkter utformade för återtillverkning samt en effektivare återtillverkning är en inriktning vi forskar på t.ex. inom forskningsprojektet KEAP.

Konstruktion för återtillverkning visar sig vara bra för miljön men är även en möjlighet för tillverkare att öka sina vinster.

Tre markvibratorer.Konstruktionsförbättringar för effektivare återtillverkning beforskats inom KEAP. Bilden visar en markvibrator framtagen hos Swepac International AB.

Konstruktion för tillverkning

Vi har exempelvis inom forskningsprojektet GF Demo samarbetat med Saab för att ta fram regler för hur komponenter och produkter i kolfiberkomposit ska utformas ur produktionssynpunkt. Vi har då även forskat på hur arbetet med produktionsanpassningen ska integreras i företagets produktutvecklingsprocess.

Exempel på företag som vi samarbetar med inom detta område är: Saab, Scania, Volvo Cars, Toyota Material Handling och Tetra Pak.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Elias Hallack, Nestor Mario Peris, Mattias Lindahl, Erik Sundin (2022)

Proceedings of the 29<sup>th</sup> CIRP Conference Life Cycle Engineering , s.204-209 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Linnea Ankarberg, Nazli Terzioglu Özkan, Erik Sundin (2021)

Proceedings of the 12<sup>th</sup> International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing (Going green-EcoDesign-21)

Närliggande forskning

Produktionsforskning på LiU

Organisation