Hållbar produktion

Hållbar produktion genom utveckling av en kemikaliefri industritvätt (SQID-projektet)
Hållbar produktion genom utveckling av en kemikaliefri industritvätt (SQID-projektet). Foto: Erik Sundin

Hållbarhetsbegreppet är idag viktigt vid industriell produktion och kommer att bli allt viktigare i framtiden.

En hållbar produktion tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet innehåller tre dimensioner: ekonomi, ekologi och sociala.

Vi arbetar inom cirkulär ekonomi och främst med återtillverkning vilket innebär att man i en industriell process återställer en använd/begagnad produkt till skick som ny eller till och med bättre. Detta är ett nyckelområde för att uppnå ett mer hållbart  och cirkulärt samhälle.

Vi på Linköpings universitet har under åren arbetat med exempelvis: demontering av datorskärmar, kemikaliefria industritvättar, effektiva återtillverkningssystem samt konstruktion för tillverkning/återtillverkning.

Tillverkare och återtillverkare har nytta av vår forskning. Vår forskning är tillämpad och går ut på att förbättra produkter inom olika branscher. Inom forskningsprojektet IQ har vi bland annat tagit fram en industritvätt som används för rengöring vid kretskortstillverkning.

I forskningsprojekt KEAP och ÅterProdukt har vi tagit fram metoder för att effektivisera återtillverkningsprocessen hos olika återtillverkare samt förbättra informationsflödena fram och tillbaka i företags värdekedjor. Inom projekt HÅPLA och AutoDisa har vi tagit fram nya metoder och utrustning för att effektivt demontera platta skärmar för svensk återvinningsindustri. 

 

Vi som forskar om hållbar produktion

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Mattias Lindahl, Niclas Svensson, Bo Svensson, Erik Sundin (2013)

Journal of Cleaner Production , Vol.47 , s.19-25 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Mattias Lindahl, Erik Sundin, Tomohiko Sakao (2014)

Journal of Cleaner Production , Vol.64 , s.288-296 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Erik Sundin, Bert Bras (2005)

Journal of Cleaner Production , Vol.13 , s.913-925 Vidare till DOI

Relaterad forskning

Nyheter

Produktionsforskning på LiU