Kvantitativ datortomografi för mer noggrann strålterapi

Datortomograf

Vid strålterapi med låga fotoenergier och med protoner är det värdefullt att veta vilka grundämnen som patientens organ består av. Med kvantitativ datortomografi med flera energier kan vi bestämma mängden väte, kol, syre och kalcium i patienten.

Vi har utvecklat bildrekonstruktionsmetoder som möjliggör större noggrannhet i datortomografibilderna genom att skapa modeller av kroppen med hjälp av flera röntgenenergier. Den ökade noggrannheten kan användas för att öka bildkvaliteten vid diagnostik och förbättra bildunderlaget inför strålbehandling. Det senare gäller speciellt vid så kallad brachyterapi och vid protonterapi där ökad kunskap om patientens unika vävnadssammansättning möjliggör mer noggranna stråldosplaner. Vår algoritm är tidskrävande och därför utvecklar vi även metoder med artificiell intelligens som beräknar vävnadssammansättningen betydligt snabbare.

Medarbetare

Forskningscentrum

Organisation