Min forskning

Mitt forskningsområde är medicinsk strålningsfysik där jag arbetar inom stråldosimetri och strålterapi med särskilt fokus på olika aspekter av brachyterapi.

Brachyterapi är en form av strålterapi för cancer där små källor för joniserande strålning används för att bestråla tumörer inifrån patienten.

Jag har för närvarande ett Senior Clinical Investigator Award från Swedish Cancer Society som tillhandahåller 70% forskningstid 2018-2024. Jag kombinerar min forskning här på Linköpings universitet med kliniskt arbete som medicinsk fysiker inom strålterapi vid Karolinska universitetssjukhuset. Jag är ansluten till Centrum för medicinsk bildvetenskap, CMIV, här på LiU och har en anslutning till avdelningen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Om mig

CV

  • 1995 Magisterexamen
  • 1999 Legitimerad sjukhusfysiker
  • 2004 Doktor i medicinsk strålningsfysik
  • 2000-2014 Fysiker/myndighetsspecialist Strålsäkerhetsmyndigheten
  • 2010 -pågår Adjungerad lektor, LiU
  • 2012 Docent i Medicinsk Radiofysik
  • 2015 - Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset
 

Undervisning

 

Uppdrag

  • Handleder doktorander
  • Adjungerad lektor vid Radiologiska vetenskaper, HMV
  • Sjukhusfysiker vid Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
 

Publikationer

2023

Forskning

Organisation

Kollegor