Forskning inom medicinsk fysik

Jag utvecklar metoder för kvantitativ vävnadsklassificering via spektral och multi-energi DT samt förbättrad strålningsdosimetri med KAP-meter.

Spektral och multi-energi datortomografi (DT) ger mer information om de avbildade vävnader än konventionella DT. Denna information kan utnyttjas för bestämning av vävnads densitet och massfraktioner av element som bildar dessa vävnader. Den nuvarande tekniken kan dock inte producera alla de begärda uppgifterna. Ungefärliga modeller måste byggas för att fylla luckorna.

Kerma-area produkt (KAP) mätare är joniseringskammare som används i diagnostisk radiologi för bedömning av mängden strålning som träffar patienten under en röntgenundersökning. Denna kammare har svår energiberoende, vilket begränsar mät noggrannheten. Relativa fel upp till ca 20-25% är vanliga och komplicera röntgendiagnostik protokolloptimering.

Publikationer

2023

2022

2021

Relaterad forskning

Publikationer

2023

2022

2021

CV

2008 Medicine Doktor i Medicinsk Fysik

Undervisning

  • TVFA02
  • TBMT02

Forskningsområde

Forskningscentrum

Organisation