Optimalt utnyttjande av joniserande strålning för diagnostik och behandling

Min forskning fokuserar på att finna de optimala bildtagningsteknikerna vid medicinska röntgenundersökningar. Vi utvecklar därför metoder att mäta patientstråldoser och kvalitén i röntgenbilderna i samarbete med sjukvården. 

Om mig

CV

 • 1986 Sjukhusfysiker
 • 1993 Filosofie doktor i Medicinsk Radiofysik
 • 2002 Docent i Medicinsk Radiofysik
 • 2009 Specialistsjukhusfysiker
 • 2012 Professor
 • 2016 Adjungerad professor
 • 2020 Sjukhusfysiker, strålskyddsexpert

Undervisning

 • Jag undervisar om medicinsk strålningsfysik och strålsäkerhet för medicin- och ingenjörsstudenter vid LiU och för sjukvårdspersonal inom Region Östergötland.

Uppdrag

 • Optimal användning av röntgenstrålning inom sjukvården
  Forskningen syftar till att bildkvaliteten vid radiologiska undersökningar och behandlingsresultatet säkerställs samtidigt som stråldoserna till patienter och personal minimeras. Forskningen bedrivs vid Medicinsk Strålningsfysik Universitetssjukhuset i Linköping och vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV. Jag handleder doktorander, sjukhusfysiker, medicintekniska ingenjörer och röntgenpersonal i deras forskning och specialistutbildning.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Forskningscentrum

Kollegor

Organisation