Fotografi av Michael Sandborg

Michael Sandborg

Jag forskar om optimal användning av röntgenutrustningar. Vi utvecklar och tillämpar metoder för att mäta patientstråldoser och kvaliteten på röntgenbilder i samarbete med sjukvårdspersonal.

Optimalt utnyttjande av joniserande strålning för diagnostik och behandling

Min forskning fokuserar på att finna de optimala bildtagningsteknikerna vid medicinska röntgenundersökningar. Vi utvecklar därför metoder att mäta patientstråldoser och kvalitén i röntgenbilderna i samarbete med sjukvården. 

Om mig

CV

 • 1986 Sjukhusfysiker
 • 1993 Filosofie doktor i Medicinsk Radiofysik
 • 2002 Docent i Medicinsk Radiofysik
 • 2009 Specialistsjukhusfysiker
 • 2012 Professor
 • 2016 Adjungerad professor
 • 2020 Sjukhusfysiker, strålskyddsexpert

Undervisning

 • Jag undervisar om medicinsk strålningsfysik och strålsäkerhet för medicin- och ingenjörsstudenter vid LiU och för sjukvårdspersonal inom Region Östergötland.

Uppdrag

 • Optimal användning av röntgenstrålning inom sjukvården
  Forskningen syftar till att bildkvaliteten vid radiologiska undersökningar och behandlingsresultatet säkerställs samtidigt som stråldoserna till patienter och personal minimeras. Forskningen bedrivs vid Medicinsk Strålningsfysik Universitetssjukhuset i Linköping och vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV. Jag handleder doktorander, sjukhusfysiker, medicintekniska ingenjörer och röntgenpersonal i deras forskning och specialistutbildning.

Publikationer

2024

Bharti Kataria, Mischa Woisetschläger, Jonas Nilsson Althén, Michael Sandborg, Örjan Smedby (2024) Image quality in CT thorax: effect of altering reconstruction algorithm and tube load: Image quality in CT thorax Radiation Protection Dosimetry, Vol. 200, s. 504-514 Vidare till DOI

2023

Eva Klintström, Benjamin Klintström, Anna Spångeus, Michael Sandborg, Mischa Woisetschläger (2023) Trabecular bone microstructure analysis on data from a novel twin robotic X-ray device Acta Radiologica, Vol. 64, s. 1566-1572 Vidare till DOI
Maria Magnusson, Gudrun Alm Carlsson, Michael Sandborg, Åsa Carlsson Tedgren, Alexandr Malusek (2023) On the Choice of Base Materials for Alvarez-Macovski and DIRA Dual-energy Reconstruction Algorithms in CT Photon Counting Computed Tomography: Clinical Applications, Image Reconstruction and Material Discrimination, s. 153-175 Vidare till DOI
Bharti Kataria, Jenny Öman, Michael Sandborg, Örjan Smedby (2023) Learning effects in visual grading assessment of model-based reconstruction algorithms in abdominal Computed Tomography European Journal of Radiology open, Vol. 10, Artikel 100490 Vidare till DOI
Susann Skoog, Michael Sandborg, Lilian Henriksson, Mårten Sandstedt, Håkan Gustafsson, Anders Persson (2023) A prospective study comparing the quality of coronary computed tomography angiography images from photon counting and energy integrating detector systems Acta Radiologica, Vol. 64, s. 2957-2966 Vidare till DOI

Forskning

Forskningscentrum

Kollegor

Organisation