Lärlingsutbildning – förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete

svetsare och svetslågor

Forskning om svensk gymnasial lärlingsutbildning är idag eftersatt, i synnerhet gällande elevers arbetsplatsförlagda lärande och yrkesidentitetsutveckling.

Det här projektet syftar till att studera och fördjupa kunskapen om förutsättningar för lärande och identitetsutveckling inom gymnasial lärlingsutbildning, och särskilt med fokus på arbetsplatsförlagt lärande inom det industritekniska programmet. Internationellt spelar arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsutbildningar en vital roll för utvecklingen av yrken och för ungas ingångar i olika yrken. Numera har lärlingsutbildningar fått en mer framträdande betydelse också i den svenska gymnasieskolan.

Med utgångspunkt i ett arbetsplatslärande perspektiv och tidigare forskning om yrkesutbildning utforskas resurser och barriärer för lärande och identitetsutveckling inom specifika moment och lärandemiljöer i lärlingsutbildningen. Studien har en fallstudiedesign. 42 elever vid det industritekniska programmet vid sex gymnasieskolor har intervjuats. 

Projektet förväntas bidra med kunskap om arbetsplatsförlagt lärande i yrkes- och lärlingsutbildningar samt stärka kopplingen mellan forskning om yrkesutbildning och forskning om lärande i arbete.


Relaterade forskareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll