Presentation

Jag undervisar på kurser i sociologi, beteendevetenskap och pedagogik. Mina forskningsområden kretsar kring yrkesidentitet, yrkesmässig status och människors syn på egna och andras kompetenser.

CV

Vägledare och elevstödjare på introduktionsprogrammen, Nyströmska skolan 2012-2015. Arbetade med samtal, stöd och vägledning till gymnasieelever

Verksamhetsansvarig coach, Communicare 2010-2012. Arbetade i ett projekt för unga människor som stod utanför arbetsmarknaden.  

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

2018

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Avslutade forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll