Presentation

Jag arbetar just nu med en studie om gymnasial lärlingsutbildning som syftar till att undersöka förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Jag är intresserad av hur ungdomars självbild påverkas av att gå in i en yrkesroll och vad som händer i övergången från skola till arbetsliv, till exempel när det gäller frågor om förväntningar, roller och status. Andra centrala frågor handlar om vad som underlättar respektive försvårar ungdomarnas lärande av arbetet och vad som påverkar deras känsla av identifikation med yrkesrollen. 

CV

Vägledare och elevstödjare på introduktionsprogrammen, Nyströmska skolan 2012-2015. Arbetade med samtal, stöd och vägledning till gymnasieelever

Verksamhetsansvarig coach, Communicare 2010-2012. Arbetade i ett projekt för unga människor som stod utanför arbetsmarknaden.  

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

2018

2017

MedarbetareVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll