Fotografi av Lisa Ferm

Lisa Ferm

Universitetslektor

Jag undervisar på kurser i sociologi, beteendevetenskap och pedagogik. Mina forskningsområden kretsar kring yrkesidentitet, yrkesmässig status och människors syn på egna och andras kompetenser.

Presentation

Min avhandling bygger på en studie om gymnasial lärlingsutbildning som syftade till att undersöka förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Jag intresserade mig av hur ungdomars självbild påverkades av att gå in i en yrkesroll och vad som händer i övergången från skola till arbetsliv, till exempel när det gäller frågor om förväntningar, roller och status. Andra centrala frågor handlade om vad som underlättar respektive försvårar ungdomarnas lärande av arbetet och vad som påverkar deras känsla av identifikation med yrkesrollen.

För närvarande arbetar jag i ett projekt om värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning där jag inriktar mig på frågor kring yrkesidentitet och kompetenser hos HR-praktiker.

CV

Vägledare och elevstödjare på introduktionsprogrammen, Nyströmska skolan 2012-2015. Arbetade med samtal, stöd och vägledning till gymnasieelever

Verksamhetsansvarig coach, Communicare 2010-2012. Arbetade i ett projekt för unga människor som stod utanför arbetsmarknaden.  

Publikationer

2023

Marcus Persson, Lisa Ferm, David Redmalm, Clara Iversen (2023) Working with Robotic Animals in Dementia Care: The Significance of Caregivers' Competences Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 13, s. 49-69 Vidare till DOI
Lisa Ferm (2023) Sociologys future and perspective An interview with junior sociologists Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 125-139
Lisa Ferm, Andreas Wallo, Cathrine Reineholm, Daniel Lundqvist (2023) Defender, Disturber or Driver? The ideal-typical professional identities of HR practitioners Personnel review Vidare till DOI

2021

Lisa Ferm, Maria Gustavsson (2021) Gendered Vocational Identities - Female Students' Strategies for Identity Formation During Workplace-Based Learning in Male-Dominated Work International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 8, s. 334-354 Vidare till DOI
Lisa Ferm (2021) Vocational Students' Ways of Handling the Academic/Vocational Divide International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 8 Vidare till DOI
Lisa Ferm (2021) Yrkeselevers agens i identitetsformering som industriarbetare

Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Organisation