Presentation

Min avhandling bygger på en studie om gymnasial lärlingsutbildning som syftade till att undersöka förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Jag intresserade mig av hur ungdomars självbild påverkades av att gå in i en yrkesroll och vad som händer i övergången från skola till arbetsliv, till exempel när det gäller frågor om förväntningar, roller och status. Andra centrala frågor handlade om vad som underlättar respektive försvårar ungdomarnas lärande av arbetet och vad som påverkar deras känsla av identifikation med yrkesrollen.

För närvarande arbetar jag i ett projekt om värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning där jag inriktar mig på frågor kring yrkesidentitet och kompetenser hos HR-praktiker.

CV

Vägledare och elevstödjare på introduktionsprogrammen, Nyströmska skolan 2012-2015. Arbetade med samtal, stöd och vägledning till gymnasieelever

Verksamhetsansvarig coach, Communicare 2010-2012. Arbetade i ett projekt för unga människor som stod utanför arbetsmarknaden.  

Publikationer

2021

2019

2018

2017

Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Organisation