danpe85

Daniel Persson Thunqvist

Biträdande professor

Hur ser förutsättningar för professionella samtal, yrkeslärande och yrkessocialisation i skolan och arbetslivet ut? Jag gör praktiknära studier av kommunikation och läroprocesser och jämförande studier av institutionella system för yrkesutbildning. 

Socialt samspel och yrkessocialisation i utbildning och arbetsliv

Jag undervisar i sociologi med ett särskilt intresse för social interaktion samt utbildningssociologi. Min forskning handlar om professionella samtal i arbetslivet och inom utbildning samt ungas lärande och socialisation i gymnasieskolan. I ett pågående projekt studerar jag ungas yrkeslärande och identitetsutveckling inom det industritekniska programmet.  Jag medverkar också i ett nordiskt forskningsprojekt där förutsättningar och utmaningar för yrkesutbildning i de nordiska länderna utforskas i ett komparativt perspektiv. 

Forskningsprojekt

Lärlingsutbildning: Förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Finansierat av FORTE (2014-2017). Projektledare: Maria Gustavsson 

The future of vocational education: Learning from the Nordic countries. Finansierat av Nordforsk (2014-2017). Projektledare: Christian Helms Jørgensen, www.nord-vet.dk 

När mamma och/eller pappa har en psykisk funktionsnedsättning: Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur föräldrars och barns perspektiv. Finansierat av Allmänna Barnahuset (2015-2017). Projektledare: Pia Bulow. Högskolan i Jönköping.  

CV

2014 Docent i sociologi  

2003 Filosofie doktorsexamen

1998 Magisterexamen i Kommunikationsvetenskap och sociologi 

Publikationer

2018

Daniel Persson-Thunqvist

Yrkesutbildningen i ett nutidshistoriskt perspektiv

Ingår i Yrkesutbildning

Kapitel i bok, del av antologi

Maria Gustavsson, Daniel Persson-Thunqvist

Students’ Vocational Learning: Enabling Conditions for Putting Knowledge to Work

Ingår i Handbook of Vocational Education and Training: Developments in the Changing World of Work,

Kapitel i bok, del av antologi

Jonas Olofsson, Daniel Persson-Thunqvist

Sweden: the formative period for VET (1850-1945)

Ingår i Vocational Education in the Nordic Countries

Kapitel i bok, del av antologi

Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson-Thunqvist

Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatser

Ingår i Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv

Kapitel i bok, del av antologi

Ole Johnny Olsen, Daniel Persson-Thunqvist, Anders Hallqvist

Building and construction: a critical case for the future of vocational education

Ingår i Vocational Education in the Nordic Countries

Kapitel i bok, del av antologi

Medarbetare

Forskning