danpe85

Daniel Persson Thunqvist

Biträdande professor

Hur ser förutsättningar för professionella samtal, yrkeslärande och yrkessocialisation i skolan och arbetslivet ut? Jag gör praktiknära studier av kommunikation och läroprocesser och jämförande studier av institutionella system för yrkesutbildning. 

Socialt samspel och yrkessocialisation i utbildning och arbetsliv

Jag undervisar i sociologi med ett särskilt intresse för social interaktion samt utbildningssociologi. Min forskning handlar om professionella samtal i arbetslivet och inom utbildning samt ungas lärande och socialisation i gymnasieskolan. I ett pågående projekt studerar jag ungas yrkeslärande och identitetsutveckling inom det industritekniska programmet.  Jag medverkar också i ett nordiskt forskningsprojekt där förutsättningar och utmaningar för yrkesutbildning i de nordiska länderna utforskas i ett komparativt perspektiv. 

Forskningsprojekt

Lärlingsutbildning: Förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Finansierat av FORTE (2014-2017). Projektledare: Maria Gustavsson 

The future of vocational education: Learning from the Nordic countries. Finansierat av Nordforsk (2014-2017). Projektledare: Christian Helms Jørgensen, www.nord-vet.dk 

När mamma och/eller pappa har en psykisk funktionsnedsättning: Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur föräldrars och barns perspektiv. Finansierat av Allmänna Barnahuset (2015-2017). Projektledare: Pia Bulow. Högskolan i Jönköping.  

CV

2014 Docent i sociologi  

2003 Filosofie doktorsexamen

1998 Magisterexamen i Kommunikationsvetenskap och sociologi 

Publikationer

2017

Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson Thunqvist, Louise Svensson

Students' strategies for learning identities as industrial workers in a Swedish upper secondary school VET programme

Ingår i Journal of Vocational Education and Training

Artikel i tidskrift

Maarit Virolainen, Daniel Persson Thunqvist

Varieties of universalism: Post 1990s developments of the initial school-based VET-model in Finland and Sweden and its implication for transitions to the world of work and higher education

Ingår i Journal of Vocational Education and Training

Artikel i tidskrift

2016

Christian Helms Jørgensen, Svein Michelsen, Jonas Olofsson, Daniel Persson Thunqvist

Same, but different - The Emergence of VET in three Nordic Countries

Ingår i History of Vocational Education and Training in Europe

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Daniel Persson Thunqvist, Anders Hallqvist

The current state of the challenges for VET in Sweden

Rapport

Daniel Persson Thunqvist, Christian Helms Jørgensen

Inclusion and equal access at the same time: Comparing VET in Sweden and Denmark

Ingår i Proceedings of the ECER VETNET Conference 2015

Konferensbidrag

Undervisning

Medarbetare

Forskning