danpe85

Daniel Persson Thunqvist

Biträdande professor

Hur ser förutsättningar för professionella samtal, yrkeslärande och yrkessocialisation i skolan och arbetslivet ut? Jag gör praktiknära studier av kommunikation och läroprocesser och jämförande studier av institutionella system för yrkesutbildning. 

Socialt samspel och yrkessocialisation i utbildning och arbetsliv

Jag undervisar i sociologi med ett särskilt intresse för social interaktion samt utbildningssociologi. Min forskning handlar om professionella samtal i arbetslivet och inom utbildning samt ungas lärande och socialisation i gymnasieskolan. I ett pågående projekt studerar jag ungas yrkeslärande och identitetsutveckling inom det industritekniska programmet.  Jag medverkar också i ett nordiskt forskningsprojekt där förutsättningar och utmaningar för yrkesutbildning i de nordiska länderna utforskas i ett komparativt perspektiv. 

Forskningsprojekt

Lärlingsutbildning: Förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Finansierat av FORTE (2014-2017). Projektledare: Maria Gustavsson 

The future of vocational education: Learning from the Nordic countries. Finansierat av Nordforsk (2014-2017). Projektledare: Christian Helms Jørgensen, www.nord-vet.dk 

När mamma och/eller pappa har en psykisk funktionsnedsättning: Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur föräldrars och barns perspektiv. Finansierat av Allmänna Barnahuset (2015-2017). Projektledare: Pia Bulow. Högskolan i Jönköping.  

CV

2014 Docent i sociologi  

2003 Filosofie doktorsexamen

1998 Magisterexamen i Kommunikationsvetenskap och sociologi 

Publikationer

2017

Lisa Ferm, Maria Gustavsson, Daniel Persson Thunqvist, Louise Svensson

Students' strategies for learning identities as industrial workers in a Swedish upper secondary school VET programme

Ingår i Journal of Vocational Education and Training

Artikel i tidskrift

Maarit Virolainen, Daniel Persson Thunqvist

Varieties of universalism: Post 1990s developments of the initial school-based VET-model in Finland and Sweden and its implication for transitions to the world of work and higher education

Ingår i Journal of Vocational Education and Training

Artikel i tidskrift

2016

Christian Helms Jørgensen, Svein Michelsen, Jonas Olofsson, Daniel Persson Thunqvist

Same, but different - The Emergence of VET in three Nordic Countries

Ingår i History of Vocational Education and Training in Europe

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Daniel Persson Thunqvist, Anders Hallqvist

The current state of the challenges for VET in Sweden

Rapport

Daniel Persson Thunqvist

Bridging the gaps: Recent reforms and innovations in Swedish VET to handle the current challenges

Rapport

Medarbetare

Forskning