Fotografi av Daniel Persson Thunqvist

Daniel Persson Thunqvist

Professor

Hur ser förutsättningar för professionella samtal, yrkeslärande och yrkessocialisation i skolan och arbetslivet ut? Jag gör praktiknära studier av kommunikation och läroprocesser och jämförande studier av institutionella system för yrkesutbildning. 

Socialt samspel och yrkessocialisation i utbildning och arbetsliv

Jag undervisar i sociologi med ett särskilt intresse för social interaktion samt utbildningssociologi. Min forskning handlar om professionella samtal i arbetslivet och inom utbildning samt ungas lärande och socialisation i gymnasieskolan. I ett pågående projekt studerar jag ungas yrkeslärande och identitetsutveckling inom det industritekniska programmet.  Jag medverkar också i ett nordiskt forskningsprojekt där förutsättningar och utmaningar för yrkesutbildning i de nordiska länderna utforskas i ett komparativt perspektiv. 

Forskningsprojekt

Lärlingsutbildning: Förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete. Finansierat av FORTE (2014-2017). Projektledare: Maria Gustavsson 

The future of vocational education: Learning from the Nordic countries. Finansierat av Nordforsk (2014-2017). Projektledare: Christian Helms Jørgensen, www.nord-vet.dk 

När mamma och/eller pappa har en psykisk funktionsnedsättning: Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur föräldrars och barns perspektiv. Finansierat av Allmänna Barnahuset (2015-2017). Projektledare: Pia Bulow. Högskolan i Jönköping.  

CV

2014 Docent i sociologi  

2003 Filosofie doktorsexamen

1998 Magisterexamen i Kommunikationsvetenskap och sociologi 

Publikationer

2023

Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, s. 361-382 Vidare till DOI

2022

Maria Gustavsson, Daniel Persson-Thunqvist, Agneta Halvarsson Lundqvist (2022) Kompetenslyft för klimatomställning. Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov
Daniel Persson (2022) Émile Durkheim: Solidaritet och samhällsförändring Teorier för socialt arbete: Del 1: Strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring, s. 95-107
Daniel Persson Thunqvist (2022) Altruismens kollektiva former: Om altruistiska "yrkeshjältar" utifrån Durkheim Sociologisk Forskning, Vol. 59, s. 55-73 Vidare till DOI
Daniel Persson Thunqvist (2022) Altruismens kollektiva former Sociologisk forskning, Vol. 59, s. 55-73 Vidare till DOI

Forskning

Organisation