Arbetsminne i visuellt brus

Linnécentrum Head
MR-undersökning

Hur hjärnan hanterar otydliga tecken

Otydlig information är svårare att hålla i minnet. Detta gäller för både talade budskap och för teckenspråk och särskilt när minnesbelastningen är hög. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker vi för första gången hur hjärnan hanterar otydliga tecken under olika minnesbelastningar och hur minneshanteringen förändras över tid.

 

Undersökning pågår. I kontrollrummet utanför finns det mycket för forskarna att styra med. 

MR scanner prerecorded signs

Under MR-undersökningen gör deltagarna en minnesuppgift baserad på förinspelade tecken.

ForskareVisa/dölj innehåll

ForskningscentrumVisa/dölj innehåll