Vill du delta i en studie om digitalisering av arbetslivet och hörselnedsättning?

Många delar av privat- och arbetsliv har digitaliserats. När det kommer till arbetslivet
så har ny teknik medfört att många möten kan hållas digitalt genom videosamtal.
Detta har blivit tydligt de senaste åren med restriktioner på grund av pandemin som medfört hemarbete.

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och konsekvenser som digitaliseringen av arbetslivet har haft för personer med hörselnedsättning.
Detta gäller framför allt, men inte uteslutande, videomöten.

Bildskärm som visar personer som deltar i ett digitalt möte. Webinarie  

Vi genomför därför en studie för att undersöka upplevelser och erfarenheter gällande digitaliseringen av arbetslivet i det stora, men i synnerhet gällande videomöten.
Att delta i studien innebär att du träffar projektledaren via Teams eller Zoom och ställer upp på en intervju.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att behöva uppge något skäl. Data som vi eventuellt samlar in kommer att anonymiseras och kan således inte kopplas till dig som individ. Flertalet av de som anmält sitt intresse är kvinnor, därför ges män just nu företräde vid intresseanmälan.

Vi söker dig som...

  • är 20-65 år
  • har en hörselnedsättning
  • har erfarenhet av att arbeta digitalt

Om du är intresserad av att delta vänligen ta kontakt med projektledare,
Dr Erik Marsja, erik.marsja@liu.se

Forskare

Hörselforskning