Forskningsnod: Tvärvetenskaplig fenomenologi

The Interdisciplinary Phenomenology Hub.

Forskningsnoden Tvärvetenskaplig fenomenologi på LiU startades år 2022. Forskningsnoden vill fungera som en hemvist för forskare som använder sig av fenomenologiska ansatser och metoder för att förstå vetenskaplig praktik, hur vetenskaplig kunskap formas och konstitueras eller strukturer och grundläggande meningsmönsters betydelse för perception och erfarenhet av oss själva, andra och vår omgivning.

Forskningsnodens aktiviteter inkluderar seminarium, föredrag och symposier. Genom dessa vill vi skapa och stärka nationella och internationella samarbeten inom området tvärvetenskaplig fenomenologi.

Fenomenologisk filosofi har utvecklats och finns i en rad specialiserade forskningsfält såsom vetenskapsfenomenologi, medicinens fenomenologi, neurofenomenologi, feministisk och (annan) kritisk fenomenologi liksom kombinationer av kvalitativ forskning och fenomenologisk filosofi. Dessa är också centrala i forskningsnoden Tvärvetenskaplig fenomenologi, på LiU.

Mer information om fenomenologisk filosofi (engelska)

Kontakter

Aktuellt

Inaugural Workshop

The Interdisciplinary Phenomenology Hub (IPH)

Workshopen kommer att hållas den 20-21 september 2023. Mer information kommer inom kort. 

Inaugural Workshop program 2023

Organisation