Mänsklig interaktion med intelligenta system av system

Föreställ dig en svärm med 50 flygande drönare som hjälper till att bekämpa en skogsbrand. Vad ska de göra? Hur ska de veta vad de ska göra?

Projektet, som är ett samarbete mellan RISE, Linköpings universitet och Saab Aeronautics, handlar om hur man ska designa för operatörernas interaktion med autonoma och intelligenta system av system (som svärmar) som består av mindre komponentsystem (enskilda drönare).

Oscar Bjurling på RISE doktorerar i kognitionsvetenskap inom ramen för projektet och han har tillsammans med projektledaren Rego Granlund börjat med att göra designworkshops med räddningstjänsten för att se hur svärmar av drönar skulle kunna användas.

Oscars huvudhandledare, Mattias Arvola på Linköpings universitet, ser det som särskilt intressant hur operatören ska kunna hålla koll på helheten samtidigt som hen uppmärksammar exempelvis en enskild drönares strulande värmekamera. Liknande problem uppträder i många situationer där människor styr eller leder autonoma system. Ett annat scenario som projektgruppen diskuterar är hur liknande teknik kan användas för att hitta försvunna personer och för att leda autonoma fordonsflottor och trafik.

Oscar har också Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap som forskar om social robotik på LiU, och Jens Alfredsson, forskare i människa–maskininteraktion på Saab som bihandledare. Projektet knyter därmed ihop institutsforskning, universitetsforskning, med forsknings- och utvecklingsarbete i näringslivet.

Kontakt

Om avdelningen

Om institutionen