Presentation

Professor i kognitiva system vid Linköpings universitet sedan 2016.

Enhetschef för forskningsgruppen Cognition & Interaction Lab (COIN), som är en del av Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS) och Institutionen för datavetenskap (IDA).

Mer information om mitt arbete finns på följande sidor:

 

Publikationer

2023

Forskningsnyheter

Om Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (HCS)

Kollegor vid HCS

Om Institutionen för datavetenskap (IDA)