Matematikdidaktik

En elev som löser ett mattetal på vita tavlan.
martin-dm

Matematikdidaktik vid LiU är en mångfacetterad forskningsmiljö som studerar undervisning och lärande i matematik. Miljön består av forskare från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och Matematiska institutionen (MAI).

Inom matematikdidaktik studeras lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. Som vetenskapligt fält syftar matematikdidaktiken till att förstå och bidra till vidareutvecklingen av matematikundervisning och matematiklärande på alla utbildningsnivåer, samt att undersöka matematikens roll för människors möjligheter att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. Detta innefattar att undersöka orsakssamband mellan det matematikspecifika innehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer och sammanhang, samt hur individer utvecklar, använder och förhåller sig till matematik.

Forskarutbildning

Kontakt

Organisation