MHED-Lab: Levnadsvanor och hälsointerventioner

MHED-lab bedriver interventionell, observationell och metodologisk forskning främst inriktad på hälsobeteende och beteendeinterventioner.

Syftet med forskningen som görs inom labbet är tvåfaldigt: för det första att hjälpa individer att göra en positiv förändring i sitt liv för att förbättra sina egna
och andras fysiska och mental hälsa, för det andra, att studera, utveckla och främja forsknings- och modellerings-metoder för att förbättra den vetenskapliga
stringensen och kvaliteten inom hälso- och medicinska vetenskaper.

Inom labbet fokuserar vi på:

  • Utveckling, utvärdering och spridning av digitala beteendeinterventioner.
  • Studier om forskningsmetoder i syfte att förbättra vetenskaplig kvalitet.
  • Utveckla mjukvara för att stödja design och utvärdering av studier av interventioner och registerbaserad forskning.
  • Stödja externa forskningsprojekt med expertis inom modellering och analys.

Forskargruppen