Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 5-6 november 2024 som i år arrangeras i samarbete med Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola.

Marie Cederschiölds högskola i Stockholm.

Temat för årets konferens är Folkbildningens och civilsamhällets utmaningar. Folkbildning och civilsamhälle är båda starkt omhuldade begrepp. Få ser sig som motståndare till befolkningens möjlighet till bildning eller till människors frivilliga organisering. Samtidigt är civilsamhälle och folkbildning, kanske mer än tidigare, något omstritt, utmanat och under omförhandling. I frågor om statsbidrag står politiska perspektiv och rationaliteter emot varandra. När det gäller folkbildningens och civilsamhällets demokratiska friutrymme, dess civic space, utmanas det från olika håll. Dels av lagstiftare, som motiverar inskränkningar med så väl säkerhet som etik och demokratisk värdegrund, dels av ideologiskt motiverat hat och hot från olika grupperingar. Civilsamhällets och folkbildningens roller omförhandlas därtill i ljuset av krigshot och en annalkande klimatkatastrof. Vid konferensen frågar vi oss hur forskningen kan bidra till förståelsen av folkbildningens och civilsamhällets utveckling i ljuset av dessa mångfacetterade utmaningar.

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5–15 sidor). Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Bidragen får gärna beröra temat, men som vanligt är alla bidrag som handlar om folkbildning i vid bemärkelse välkomna.

Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till Henrik Nordvall. Konferensen kommer att hållas på Ersta konferens på Södermalm i Stockholm. Vi startar kl. 13.15 på tisdagen den 5 november och avslutar med fika senast kl. 15.15 på onsdagen (6/11).

Anmälan och registrering kommer att vara möjlig på denna hemsida från och med 15 augusti

Kontakt

Organisation