Mimers forskarkonferens

Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8-9 november i Jönköping och i samarbete med Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. 

Jönköping.

Temat för årets konferens är Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv. Inom policy har begreppet livslångt lärande funnits med på global nivå i över 50 år, för att betona att lärande pågår under hela livet och i många olika sammanhang. I policy betonas att vuxnas lärande sker för att utveckla individen på det personliga planet, för arbetslivet och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkbildningen bidrar på olika sätt till detta och vi vill under denna konferens utforska vad som sker för att stärka personlig utveckling, lärande för arbetslivet och demokratiskt medborgarskap. Vad sker och vad borde ske? Hur förhåller sig lärare och ledare i folkbildningen till övriga aktörer i det svenska utbildningssystemet? Vad betyder pågående samhällsförändringar för folkbildningen och vad betyder folkbildningen för samhället?

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare bjuds som vanligt in att presentera en text om aktuell forskning (ca 5 – 15 sidor). Bidraget får gärna beröra temat hur folkbildning bidrar till livslångt lärande, men som vanligt är alla bidrag som handlar om folkbildning i vid bemärkelse välkomna. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.se.

Konferensen startar enligt plan kl. 13.15 på tisdagen den 8 november och avslutas omkring kl. 15.30 på onsdagen (9/11). Konferensavgift är 1500 kr exklusive moms (1000 kr för doktorander). För deltagande på konferensmiddagen tillkommer 350 kr (exkl. moms).

Till anmälan

Konferensen kommer att hållas på campus Jönköping University i centrala Jönköping.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll