Nordiskt symposium för serier och normkritiska persepktiv

Årets symposium äger rum 18-19 juni 2024 i Norrköping. Syftet med symposiet är att utforska användningen av serier som ett verktyg och material för att främja normkritiska diskussioner.

Nordiskt symposium för serier och normkritiska perspektiv.

I synnerhet användningen av serier i, eller från, ett utbildningsperspektiv. Detta inkluderar läsning av serier som ett sätt för elever att diskutera och problematisera sin syn på social klass, kön, sexualitet, etnicitet och förmåga från olika perspektiv och skärningspunkten mellan sådana kategorier. Men också på de sätt som serierna själva tar upp frågor av normkritisk karaktär, inklusive representationer av ras, sexualitet, kön med mera. Vi välkomnar bidrag från en mängd olika discipliner som arbetar med en rad olika teoretiska och metodologiska ansatser som ett sätt att engagera sig i seriemediet med fokus på normkritik.


Kontakt

Organisation