Robert Aman är biträdande professor i pedagogik. Han disputerade vid Linköpings universitet (2014) och har tidigare varit lektor vid University of Glasgow (2015-2017) samt gästforskare vid Duke University (2010), University of Oxford (2013), Sciences Po Paris (2015) och Ghent University (2021).

Bland hans publikationer märks böckerna Impossible Interculturality?: Education and the Colonial Difference in a Multicultural World (Linköping University Press, 2014), Decolonising Intercultural Education: Colonial Difference, the Geopolitics of Knowledge, and Inter-Epistemic Dialogue (Routledge, 2017), Educational Alternatives in Latin America: New Modes of Counter-Hegemonic Learning (tillsammans med Timothy Ireland) (Palgrave Macmillan, 2019), The Phantom Comics and the New Left: a Socialist Superhero (Palgrave, 2020), Teaching with Comics: Empirical, Analytical, and Professional Experiences (tillsammans med Lars Wallner) (Palgrave, 2022), and När Fantomen blev svensk: nationella självbilder i trikå (Daidalos, 2022).

Amans forskning är utpräglat mångvetenskaplig och har sin bas i kritisk kulturteori. Han har publicerat en rad artiklar om interkulturalitet och interkulturell utbildning, ursprungsrörelser i Latinamerika, mångkultur, epistemisk rasism och migration. Han har också fokuserat på informellt lärande och fostran via svenska serier och grafiska romaner. Inom ramen för detta ämne utforskas hur de politiska strömningar som brukar kallas för Ny vänster och 68-vänstern influerar innehållet i detta medium under 1960- och 1970-talet. Därtill har han bidragit med flera forskningsartiklar som utforskar kopplingen mellan kolonialism och representation i amerikanska, belgiska och svenska tecknade serier. Hans nuvarande projekt studerar hur tecknade serier kan användas som en klassrumsresurs för att underlätta normkritiska diskussioner. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll