Robert Aman är docent och universitetslektor i pedagogik. Han disputerade vid Linköpings universitet (2014) och har tidigare varit lektor vid University of Glasgow (2015-2017) samt gästforskare vid Duke University (2010), University of Oxford (2013) och Sciences Po Paris (2015)

Bland hans publikationer finns böckerna Impossible Interculturality?: Education and the Colonial Difference in a Multicultural World (Linköping, Linköping University Press, 2014), Decolonising Intercultural Education: Colonial Difference, the Geopolitics of Knowledge, and Inter-Epistemic Dialogue (London, Routledge, 2017), och, tillsammans med Timothy Ireland, Educational Alternatives in Latin America: New Modes of Counter-Hegemonic Learning (New York, Palgrave Macmillan, 2019). 

Amans forskning är utpräglat mångvetenskaplig och har sin bas i kritisk kulturteori. Han har publicerat en rad artiklar om interkulturalitet och interkulturell utbildning, ursprungsrörelser i Latinamerika, mångkultur, epistemisk rasism och migration. Hans nuvarande arbete fokuserar på informellt lärande och fostran via svenska serier och grafiska romaner. Inom ramen för detta ämne utforskas hur de politiska strömningar som brukar kallas för Ny vänster och 68-vänstern influerar innehållet i detta medium under 1960- och 1970-talet. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll