Fotografi av Robert Aman

Robert Aman

Biträdande professor

Robert Aman är biträdande professor i pedagogik. Han disputerade vid Linköpings universitet (2014) och har tidigare varit lektor vid University of Glasgow (2015-2017) samt gästforskare vid Duke University (2010), University of Oxford (2013), Sciences Po Paris (2015) och Ghent University (2021).

Böcker

Bland hans publikationer märks böckerna Serier för vuxna: Epix och den Svenska serierevolutionen (Lystring, 2024), När Fantomen blev svensk: nationella självbilder i trikå (Daidalos, 2022), Teaching with Comics: Empirical, Analytical, and Professional Experiences (tillsammans med Lars Wallner) (Palgrave, 2022), The Phantom Comics and the New Left: a Socialist Superhero (Palgrave, 2020), Educational Alternatives in Latin America: New Modes of Counter-Hegemonic Learning (tillsammans med Timothy Ireland) (Palgrave Macmillan, 2019), Decolonising Intercultural Education: Colonial Difference, the Geopolitics of Knowledge, and Inter-Epistemic Dialogue (Routledge, 2017) och Impossible Interculturality?: Education and the Colonial Difference in a Multicultural World (Linköping University Press, 2014).

Forskning om hur seriekonsten speglar sin samtid

Amans forskning är utpräglat mångvetenskaplig och har sin bas i kritisk kulturteori. Framför allt har han forskat om seriekonsten, särskilt hur den speglar sin samtid. Han bidragit med flera forskningsartiklar som bland annat utforskar kopplingen mellan kolonialism och representation i amerikanska, belgiska och svenska tecknade serier. Men också om hur 70-talets vänstervåg i det svenska samhället påverkade seriekonsten.

Tecknade serier bidrar till normkritiska diskussioner i klassrummet

Hans nuvarande projekt studerar hur tecknade serier kan användas som en klassrumsresurs för att underlätta normkritiska diskussioner. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Vid sidan av sin forskning om tecknade serier har han publicerat en rad artiklar om interkulturalitet och interkulturell utbildning, ursprungsrörelser i Latinamerika, mångkultur, epistemisk rasism och migration.

Aman uppdaterar regelbundet information om publikationer, medverkan i media och konferenser på sin personliga hemsida: robertaman.se

Böcker i urval

Publikationer

Forskningsprojekt

Se utställningen om Bilden och berättelsen

Symposium

Nyheter

Organisation