Arenan och undervisning Visa/dölj innehåll

Inom undervisning används Norrköpings Beslutsarena för att hålla interaktiva seminarier, workshops, studentpresentationer, datalaborationer eller analyssessioner.

Arenan passar för mindre studentgrupper på 10 personer. Fördelar med att använda lokalen är bland annat att det skapar nära dialoger mellan studenterna där alla kan dela med sig av sina arbeten – en studentcentrerad undervisningsform som uppmanar till dialog och skapar förutsättningar för jämförelse av studentarbeten.

 

Lärares erfarenheter av arenan Visa/dölj innehåll

”På en av våra kurser på mastersprogrammet Science for Sustainable Development använder vi beslutsarenan för att kunna jämföra hur studenterna löst en uppgift att göra livscykelanalyser på olika livsmedel. Det är mycket uppskattat av studenterna, som därigenom tydligt ser skillnader och lär sig fler möjligheter.” Johan Hedrén

 

”Jag har använt arenan när studenter ska presentera resultat av gruppuppgifter för andra studenter. Arenan ger bra möjlighet att jämföra olika angreppssätt och resultat när alla presentationer kan vara uppe på samma gång. Det gör oftast samtalen mer intressanta då fokus skiftar till diskussioner om generella mönster snarare än innehåll i enskilda presentationer.” Erik Glaas

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll