Vår forskning Visa/dölj innehåll

Norrköpings Beslutsarena är ett resultat av forskning inom interaktiv visualisering samt deltagandeforskning. Arenan präglas även i dag av dess forskningsförankring. Den är till exempel användbar för att genomföra fokusgrupper, planera forskningsprojekt, analysera omfattande material, eller utveckla och utvärdera olika visualiseringsverktyg.

Beslutsarenan används i dag i en rad olika forskningsprojekt, med fokus på bland annat klimatsårbarhet, miljökommunikation, klimatforskning, omställningsforskning och kritisk visuell analys. I synnerhet används arenan i dialoger med intressenter för att hålla olika typer av workshops eller fokusgrupper.

En arena som främjar diskussioner

Två exempel på forskningsprojekt som använder sig av Beslutsarenan är Mistra Carbon Exit och Mistra Geopolitics. Inom båda används arenan för att främja deltagares diskussioner i samband med fokusgruppsintervjuer och vid utveckling och utvärdering av olika interaktiva visualiseringsverktyg. Mistra Carbon Exit fokuserar på hur aktörer inom näringslivet, myndigheter och politiken förstår och förhåller sig till samhällsomställningar för att fasa ut fossila bränslen, medan Mistra Geopolitics forskning handlar om hur regionala och nationella svenska intressenter skapar mening kring roller, ansvarsområden och organ för att uppnå målen för hållbar utveckling i förhållande till globala flöden av naturresurser och råvaror mot bakgrund av miljö och geopolitisk förändring

Välkommen in i arenan

Så här kan du presentera och bearbeta information i beslutsarenan.

 

 

 

Forskare Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll