Norrköpings Beslutsarena

En lokal där visualisering stödjer dialoger

Norrköpings Beslutsarena är en avancerad interaktiv lokal bestående av en visualiseringsplattform där olika typer av information kan jämföras på ett överskådligt sätt. Lokalen fungerar som ett stöd i möten där komplicerade frågor eller skeenden ska diskuteras. Arenan används både i forskning och undervisning, men kan också hyras av andra aktörer inom den privata och offentliga sektorn.

Beslutsarenan är ett resultat av forskning inom interaktiv visualiserings- samt deltagandeforskning. Totalt har den nio projektorer och upp till tio deltagare kan koppla upp sig för att visa information samtidigt på en cylindrisk skärmvägg som är sex meter i diameter. Data, grafik och simuleringar kan enkelt flyttas fram och tillbaka på skärmväggen.

Hur kan arenan vara intressant för dig?

Vill du presentera, visualisera och diskutera olika typer av information på ett överskådligt sätt? Rummets, skärmens och bordets cirkulära form skapar goda förutsättningar för dialog och icke-hierarkiska samtal. Arenan kan användas inom forskning och undervisning men också av aktörer inom den offentliga och privata sektorn. När aktörer behöver samlas i ett beslutsfattande möte, planera kommande år, jobba med strategier, gå igenom fall eller jobba med budget, då är beslutsarenan en passande lokal som erbjuder interaktivitet och möjligheten att jämföra olika material.

Välkommen in i arenan

Kontakt

Organisation